INDUSTRIJSKO-OBRTN IČKA ŠKOLA NOVA GRADIŠKA

1359 0

NOVA GRADIŠKA, 23. siječanj 2015. – Na Poljoprivredno-poduzetničkim idejama „Nova Gradiška 2016.“ svoja postignuća prezentirale su i srednje škole iz naše Županije među kojima je bila i Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška.

Njen pano privlačio je pozornost svih onih koje zanimaju obnovljivi izvori energije. Prikazan projekt sunčane elektrane 10 KW koja je 19. siječnja ove godine puštena u probni rad.

Kako kaže ravnatelj škole prof. Mijo Matošević proces postavljanja solarne elektrane bio je dosta zahtijevan.

Prikupljanje dokumentacije, koje je sada pojednostavljeno, bilo je složeno. Od zahtjeva za elektro-energetsku suglasnost do potpisivanja ugovora o priključenju sudjelovali su projektanti, izvođači radova, HEP, a trebalo jer zadovoljiti i niz drugih čimbenika da bi na kraju solarna elektrana bila postavljena na krovištu škole.

-Ovo je prva solarna elektrana od 10 kilovata za vlastite potrebe. Već dvije godine nema mogućnosti dobivanja električne energije po povlaštenim cijenama, a mi smo na krovištu naše škole postavili prvu solarnu elektranu za vlastite potrebe. Očekujemo da će se računi za električnu energiju znatno smanjiti, a kada dobijemo račune za prvih šest mjeseci vidjeti koliki su efekti – kaže prof. Matošević.

Zahvaljuje se Brodsko-posavskoj županiji koja je projekt financirala jer se radi o dvostrukoj koristi. Kako naglašava, osim smanjenja troška električne energije značajna je i edukativna vrijednost solarne elektrane jer potiče mlade da investiraju u obnovljive izvore energije i u tome vide svoju korist.

Sigurni smo da će naša sunčana elektrana 10 KW ispuniti zadaće koje su postavljene, a to su praktični primjer iskoristivosti obnovljivih izvora energije kroz financijsku dobit. Još će veća korist biti za potrebe kvalitetne edukacije učenika naše škole, kao i davanje stručnih informacija kroz predavanja, seminare, radionice i slično svim zainteresirani9m pojedincima ili tvrtkama za primjenu obnovljivih izvora energije u svojim životnim situacijama.

Zahvaljujemo se osnivaču škole Brodsko-posavskoj županiji koja je prepoznala važnost ovog projekta i osigurala sredstva u sklopu uvođenja novih zanimanja u našoj školi – kaže prof. Mijo Matošević.

Related Post

OŠ “MATO LOVRAK”

Autor - 11/01/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 11. siječanj 2013. – Nezapaženo od šire javnosti prošao je uspjeh koji su učenici OŠ „Mato Lovrak“ postigli…