INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA

708 0

NOVA GRADIŠKA, 5. svibanj. – Učenici pomoćnih zanimanja Industrijsko-obrtničke škole Nova Gradiška danas prijepodne pekli su palačinke i kiflice brojnim prolaznicima Ulice Slavonskih graničara. Na ovaj vrijedan način pomoćni kuhari i

slastičari skupljaju za maturalnu zabavu, koja će se održati 18. svibnja, i podižu si samopouzdanje. Također već tri tjedna i u samoj školi prodaju svoje proizvode.

 

U razgovoru s ravnateljem škole Mijom Matoševićem doznajemo kako Industrijsko-obrtnička škola posebno brine za učenike sa teškoćama u razvoju.

Ovim događajem promoviramo školu, naša zanimanja u ugostiteljstvu i naše učenike. Ovih godina je zaista veliki interes učenika za zanimanjima redovnih kuhara i redovnih konobara ali i onih pomoćnih.

Jedan dio učenika radi i sezonski na moru. Imamo dobru komunikaciju sa hotelom „Malin“ na Krku i restoranima u Šilu, a jedan dio se i stalno zaposli.

Ovdje pokušavamo zaposliti i ovu kategoriju učenika sa teškoćama ali to je malo specifično zbog niza raznih propisa koji onemogućavaju rad takve populacije.

Mislim da zajedno sa Zavodom za zapošljavanje, Centrom za socijalnu skrb i sa Ministarstvom zdravstava, zbog invalida, moramo djelovati sa ciljem da se i ovakva skupina mladih pokuša zaposliti.

Ukupno imamo 36 učenika sa teškoćama u 3 razreda. To su zanimanja za pomoćnog kuhara i slastičara. To je uglavnom ženska populacija dok su pomoćni bravari muška populacija. U svakom razredu to je cirka 12 učenika.

Sa njima je lijepo raditi.

Naglašavam, dobar dio tih učenika je sticajem okolnosti svrstano u tu kategoriju ali oni po svojim vještinama vrlo malo zaostaju, čak dapače, svojom disciplinom i svojom predanošću mogu ispuniti iste zadatke na praktičnoj nastavi kao i redovni učenici istih zanimanja.

Mi smo ponosni na te učenike. – riječi su Mije Matoševića.

Inače, Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška ima 30 godina dugu tradiciju školovanja i osposobljavanja učenika sa teškoćama u razvoju, a posljednjih godina program za iste se povećao na nova pomoćna zanimanja te se na taj način još više povećala edukacija učenika.

Vodstvo škole prateći suvremene poslovne trendove omogućuje svojim učenicima kvalitetne uvjete za napredovanje i po završetku škole lakše pronalaženje posla.

Dokaz tomu je i nastup škole na smotri učenika u Bjelovaru na kojoj su pomoćni kuhari i slastičari predstavili svoje proizvode. No najviše uspjeha postigli su pomoćni bravari čija je pečenjara sa ražnjem i reduktorom izazvala najviše interesa.

To je zaista rad tih učenika. To je ono ključno. – ističe Mijo Matošević.

 

Related Post