KATEGORIZACIJA BOLNICA – NOVOGRADIŠKA BOLNICA IMA IZGLEDA ZA SVRSTAVANJE U VIŠU KATEGORIJU

1192 0

Razgovarala Višnja Mikić

NOVA GRADIŠKA, 11. veljače 2011. – O kategorizaciji bolnica i svrstavanju Opće bolnice Nova Gradiška u četvrtu kategoriju s ravnateljem dr. Zoranom Jukićem razgovarala je Višnja Mikić. Dr. Jukić je još jednom demantirao glasine o zatvaranju naše bolnice pa čak i najavio mogućnost svrstavanja

bolnice u višu kategoriju. -Kategorizacije bolnica je jedan postupak u kojem se provjerava na temelju prikupljenih podataka od zdravstvenih ustanova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u kojem opsegu posla neka bolnica posluje. Ti parametri na temelju kojih se rade provjere su ugovorene zdravstvene djelatnosti, broj stručnih radnika po posteljama, razina zdravstvene djelatnosti, opseg pružanja zdravstvenih usluga, ugovoreni posteljni kapaciteti, liječeni stanovnici vlastite županije, broj akutnih zdravstvenih ustanova u Županiji, nacionalni programi, sveučilišna nastavna baza, nastavna baza stručnog studija i nacionalni referentni centri.

Na temelju jedanaest navedenih parametara sve bolnice u RH se svrstavaju u četiri kategorije, odnosno u tri potkategorije. Postoji potkategorija A, to su akutne bolnice, potkategorija B to su bolnice za kronične bolesnike i potkategorija C to su specijalne bolnice. Kategorija 1 znači da su to vrhunske ustanove i to krovne ustanove u RH. Tu pripada Klinička bolnica Rebro, Kliničko bolnički centar Vinogradska, Klinička bolnica Merkur, Kliničke bolnice u Osijeku, Splitu i Rijeci i Klinička bolnica Dubrava.

Nakon toga su u drugoj skupini Županijske bolnice od regionalnog značaja. Tu je Klinička bolnica Sveti duh, Bolnica Josipa Benčevića u Slavonskom Brodu, bolnice u Varaždine i Zadru. Nakon u bolnice treće kategorije spadaju županijske bolnice, kao što su županijske bolnice u Puli, Bjelovaru, Koprivnici i Dubrovniku. U četvrtoj kategoriji se nalaze bolnice gradskog značaja kao što su bolnice u Novoj Gradiški, Pakracu, Ogulinu, Našicama, Kninu i slične.

Po ovim parametrima u četvrtoj kategoriji Bolnica Nova Gradiška se nalazi u vrhu četvrte grupe sa dobrim izgledom da jednog dana pređe u treću kategoriju. Nama je bitna ova kategorizacija, koja je ujedno i poticaj za rad u našoj bolnici, a ujedno i čvrsta garancija da će bolnica biti poduprta od strane Ministarstva zdravstva odnosno središnjih institucija u svome daljnjem razvoju. U fazi kategorizacije sve podatke koje smo dostavili Ministarstvu zdravstva nam nisu osporeni, a s druge strane smo i samo uočili neke mogućnosti daljnjeg razvoja bolnice gdje bi se mi mogli prekategorizirati se veću kategoriju – kazao je dr. Zoran Jukić.

Related Post