MINISTARSTVO UPRAVE RAZRIJEŠILO DILEME O ZAKONITOSTI RADA GRADSKOG VIJEĆA

737 0

NOVA GRADIŠKA, 12. studeni 2015. – Ministarstvo uprave razriješilo je dileme oko zakonitosti rada Gradskog vijeća na njegovoj 14. i 15. sjednici. Nadzor je zatražio gradonačelnik Željko Bigović od Ureda državne uprave u

Brodsko-posavskoj županji koji ga je proslijedio Ministarstvu uprave.

Prijepore i nepotrebne tenzije, kaže gradonačelnik Željko Bigović, nisu donijele ništa korisno Gradu I građanima, a ni jednoj političkoj opciji.

 

Podsjetimo. Većina u Gradskom vijeću (HDSSB i SDP) je promijenila članove tijela u Gradskom vijeću i ušla, kako obrazlaže Ministarstvo uprave, u ingerenciju gradonačelnika i promjenu Upravnih vijeća i Nadzornih odbora iako to nije u ovlasti Gradskog vijeća već gradonačelnika.

Gradonačelnik će očitovanje Ministarstva uprave dostaviti Gradskom vijeću koje će po naputku morati uskladiti Statut i Poslovnik s Zakonom o jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Gradonačelnik će promijeniti članove Upravnih vijeća i Nadzornih odbora koje je imenovala većina u Gradskom vijeću.

Po pitanju ovlasti za imenovanja i razrješenja predstavnika jedinica lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima je ona osnivač, u očitovanju Ministarstva uprave se navodi da ovlast osnivanja ne sadrži ujedno i ovlast za imenovanje predstavnika jedinice u tijela osnovane javne ustanove. Zakonom je, dodaje se, propisano da općinski načelnik, gradonačelnik i župan imenuju i razrješavaju predstavnike, lokalne i regionalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je osnivač.

Što se tiče prijepora i različite prakse koju je primijenilo Gradsko vijeće kod zamjene članova Gradskog vijeća koji su podnijeli ostavku navodi se da svojim mandatom može raspolagat samo član predstavničkog tijela, koji je taj mandat osvojio na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem građana. Nadalje se navodi da člana predstavničkog tijela zamjenjuje osoba koju odredi isključivo politička stranka s čije je liste član koji se zamjenjuje i ona se ako je nazočna na sjednici uračunava u broj članova predstavničkog tijela. Dodaje se da davanje prisege ne proizvodi pravne učinke i nema konstitutivno, već samo deklarativno djelovanje. Davanje prisege je, navodi se, isključivo svečani čin, pa je predsjednik Vijeća pogriješio što Dariu Mareniću nije omogućio sudjelovanje u raspravi na aktualnom satu jer nije položio prisegu.

Što se tiče utvrđivanja dnevnog reda na 14. sjednici nije bilo propusta jer je utvrđeno da su svi prijedlozi za dopunu dnevnog reda, kao i dnevni red u cjelini prihvaćeni propisanim brojem glasova i izraz su volje većine članova Gradskog vijeća.

Related Post

TJEDAN NENASILJA

Autor - 27/05/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 27. svibnja 2014. – Danas je na središnjem gradskom trgu u okviru Tjedna nenasilja održana jedna od niza…

NIJE IZDRŽALA

Autor - 19/05/2016 0
NOVA GRADIŠKA, 19. svibnja 2019. – Želim se zahvaliti svim građanima koji su glasali za mene, za drugu zamjenicu Vesnu…