Mužari, kubure i drugo oružje za glasno pucanje moraju se prijaviti policiji

1669 0

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 12.  siječnja 2019. – Poznato je da  ljudi vole glasno pucati u raznim prigodama iz mužara., kubura, pištola,  drugog oružja i naprava. Puca se  u berbama, posebno  na blagdan  svetog Vinka, u svatovima i drugim prilikama kada se nešto slavi, naprimjer  Nova godina.  Pucati će iz njih  moći i ubuduće, ali  će ih vlasnici morati prijaviti policiji.

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava (21. lipnja 2018. godine) stvoreni su zakonski preduvjeti za provedbu odredbi članka 15. stavka 13. i 14. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja. Navedenim odredbama propisano je da oružje iz kategorije C, koje se nalazi u posjedu pravnih osoba, obrta, udruga ili građana, a služi za izvođenje glasnog pucanja, pravne osobe, obrti, udruge ili građani dužni su označiti propisanom oznakom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnika, što znači do 21. lipnja 2019. godine, a označavanje obavlja Ministarstvo unutarnjih poslova.

Vlasnici  su takvo oružje dužni prijaviti u Policijsku postaju ili Policijsku upravu prema mjestu prebivališta u propisanom roku. U zahtjevu je potrebno navesti podatke o vlasniku oružja (ime, prezime, OIB, adresa i broj telefona) te podatke o oružju (vrsta oružja). MUP će za svako označeno oružje iz kategorije C koje služi za izvođenje glasnog pucanja, nakon označavanja, izdati Potvrdu o označenom oružju kategorije C te je dostaviti vlasniku oružja. Ako vlasnik oružja iz kategorije C ne podnese zahtjev za označavanje u propisanom roku, oružje će se smatrati nelegalnim i bit će oduzeto, a protiv odgovorne osobe, odnosno vlasnika oružja pokrenut će se prekršajni postupak.

Related Post