NAPOKON KUPAC ZA DI SEKULIĆ

1700 0

Ukupna početna cijena za cijeli pogon Pilana – nekretnine i pokretnine je 6.843.769,71 kuna, a za pogon Tvornica 7.568.220,17 kuna

 

SLAVONSKI BROD – Stečajna sutkinja Danijela Martina Maoduš, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom D.I. SEKULIĆ d.o.o. Nova Gradiška, zastupanom po stečajnom upravitelju Zdenku Bešliću, donijela je zaključak kojim se 31. javna dražba zakazana za 24. svibnja 2016. odgađa za 13. lipnja 2016. godine u 12,00 sati.

Prije početka javne dražbe stečajni upravitelj i razlučni vjerovnici suglasno su predložili odgodu zakazanog ročišta za javnu dražbu jer je razlučni vjerovnik Slatinska banka iskazala namjeru kupnje predmetne nekretnine, a nisu bili poznati podatci potrebni kako bi se realizirala kupnja na navedenoj dražbi.

 

Ukupna početna cijena za cijeli pogon Pilana – nekretnine i pokretnine je 6.843.769,71 kuna, a za pogon Tvornica 7.568.220,17 kuna.

Related Post