NITKO NEĆE BITI ŽEDAN VODE – U DAVORU SE GRADI NOVI ZDENAC, VODOSPREMA, CRPNA STANICA I INFRASTRUKTURA KOJA ĆE OSIGURATI DOVOLJNO VODE ZA ZAPADNI DIO ŽUPANIJE

1073 0

Radovima vrijednim 34,3 milijuna kuna osigurati će se voda za 31.728 stanovnika

SLAVONSKI BROD, 27. studeni 2010. – U velikoj vijećnici županijske uprave 25. studenog potpisan je ugovor s izvođačima radova za izgradnju zdenca, uređaja za kondicioniranje vode,vodospreme i pripadajuće infrastrukture vodocrpilišta u Davoru.

Radi se o četvrtoj etapi ugovora na projektu “Unutarnje vode”, podprojekta Davor-Nova Gradiška. S odabranim izvoditeljima radova, Osijek- Koteksom d.d. i Vodotehnikom d.d., potpisan je ugovor za vodocrpilište Davor. Ugovorom je predviđena izgradnja zdenca planiranog kapaciteta 50 l/s, izgradnja uređaja za kondicioniranje vode za piće ukupnog kapaciteta 200 l/s, izgradnja vodospreme zapremine 200 m3, izgradnja crpne stanice Q=190 l/s, h=100 m, te pripadajuća infrastruktura (trafostanica, cjevovodi, nadzorno upravljački sustav itd). Planiran je sustav praćenja na razini Regionalnog vodoopskrbnog sustava Davor s 19 perifernih mjernih točaka i dispečerskim centrom unutar vodocrpilišta Davor.

Kako je u uvodnom izlaganju naglasio župan Marušić, program suradnje Svjetske banke i Republike Hrvatske predstavljen je na sastanku održanom u rujnu 2005. ,kada je promoviran koncept projekta pod nazivom “Unutarnje vode”. Ugovor o zajmu i ugovor o projektu potpisani su 12. lipnja 2007. godine u Davoru, a ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt Unutarnje vode potvrđen je u Hrvatskom Saboru 13. srpnja 2007.Time su osigurana sredstva za financiranje projekata koji imaju za cilj poboljšanje uvjeta vodoopskrbe, odvodnje i zaštite od poplava u slivovima rijeka Save, Drave i Dunava. Gospođa Ružica Drmić, ravnateljica Uprava vodne politike i međunarodnih projekata pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, pobliže je objasnila načine financiranja i značaja Projekta “Unutarnje vode”, ne samo u svjetlu podizanja komunalnog i infrastrukturnog standarda, nego i u svjetlu skorog ulaska u EU i korištenja strukturnih fondova.  

Voditelj projekta Unutarnje vode, gospodin Dinko Polić iz Hrvatskih voda, pojasnio je etapni tijek podprojekta Davor – Nova Gradiška, kojim je planiran razvoj i proširenje vodoopskrbnog sustava na područja bez vodoopskrbnog sustava tako da se poveća kapacitet postojeće proizvodnje vode na vodocrpilištu Davor, te izgradi uređaj za kondicioniranje vode za piće s pripadajućom vodospremom i crpnom stanicom. Također je planirana izgradnja mreže magistralnih i distribucijskih cjevovoda i vodoopskrbnih mreža u naseljima. Podprojekt Davor Nova Gradiška predviđeno je provesti kroz 5 natječajnih postupaka, od kojih je danas potpisan četvrti. Završetkom cijelog podprojekta postigla bi se opskrbljenost stanovništva iz javne vodoopskrbe s vrlo niskih 20% (prema popisu stanovništva iz 2001. godine od 52.416 stanovnika na promatranom području, vodom je opskrbljeno 10.701), na respektabilnih 61% (31.728 stanovnik), a bit će stvorene sve pretpostavke za dodatno priključenje na sustav javne vodoopskrbe do 90%. 

Vrijednost danas potpisanog Ugovora iznosi 34.305.936,33 kuna bez PDV-a. Današnjem svečanom činu su, uz zamjenika župana gospodina Vlaovića, nazočni su bili i načelnici Općina zapadnog dijela Brodsko-posavske županije, koje gravitiraju ovom vodoopskrbnom sustavu.(bpz)  

 

Related Post