SEMINAR ZA POLJOPRIVREDNIKE I GOSPODARSTVENIKE – ZA RAZVOJ RURALNIH KRAJEVA

1245 0

SLAVONSKI BROD 26. studeni 2010. – U Slavonskom Brodu je pred više od sedamdeset sudionika započeo seminar “Za razvoj ruralnih krajeva” za hrvatske poljoprivrednike i gospodarstvenike pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a u organizaciji Hrvatskog farmera d.d., Brodsko-

posavske županije i Županijske komore Slavonski Brod. Cilj seminara je predstaviti programe IPARD i LEADER te o njima educirati i informirati stanovnike hrvatskih ruralnih područja. Ova serija seminara predstavlja dio edukacijskih procesa koji ce se kontinuirano, ali s različitom tematikom, odvijati do kraja godine na prostoru cijele Republike Hrvatske. Potpora razvitka ruralnog prostora podrazumijeva i provođenje IPARD i LEADER programa, a mjere koje se provode su poticaj snažnije poljoprivredne proizvodnje, prerade, a prije svega održivog razvoja hrvatskih ruralnih područja poručili su predavači na seminaru u Jastrebarskom. Sudionicima seminara detaljno su prezentirani navedeni programi, primjeri dobre prakse te procedura prijave i način dodjele financijske pomoći. Uz Hrvatski farmer d.d., Brodsko-posavsku županiju i Županijsku komoru Slavonski Brod suorganizatori seminara su udruga Klub članova “Selo”, Hrvatska mreža za ruralni razvoj i AgroCom Consult. Sudionike seminara pozdravili su predsjednica Uprave Hrvatskog farmera d.d. Dijana Katica te pročelnik županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu Željko Burazović.

Osnovni cilj seminara je stanovnike i poduzetnike hrvatskih ruralnih područja educirati i informirati o mogućnostima korištenja EU pretpristupnih fondova, a posebice IPARD programa te im pružiti adekvatne savjete za uvođenje i provedbu LEADER programa. “Potreba za ostankom stanovništva u ruralnim područjima, izjednačavanje života u ruralnim i urbanim područjima, povećanje konkurentnosti proizvodnje, diverzifikacija ruralnih aktivnosti i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima te razvoj ruralnog turizma neki su od temeljnih zadaća koje se moraju ostvariti kako bi porasla kvaliteta života u Hrvatskoj. Brodsko-posavska županija je značajna ruralna destinacija posebice vinskog i ruralnog turizma pa ce se na ovom seminaru posebna pažnja posvetiti mjeri 302 IPARD programa koja se odnosi na diverzifikaciju ruralnih područja”, rekla je Dijana Katica. Pročelnik Burazović govorio je o pripremi osnivanja LAG-a (lokalne akcijske grupe) na području pet općina – Sibinj, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Bebrina i Oriovac. “Održano je nekoliko sastanaka, a u pripremi je i nacrt lokalne razvojne strategije za navedeni LAG” istaknuo je Novosel. Lovro Bencević predstavio je IPARD program, a Marina Koprivnjak iz Hrvatske mreže za ruralni razvoj LEADER program i njegove odrednice s posebnim naglaskom na Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).  

Sudionici seminara aktivno su se uključili u raspravu iznoseći pozitivne prijedloge, konkretne primjere i inicijative koji ce organizatorima seminara pomoći u donošenju zaključaka i informiranju resornog ministarstva poljoprivrede. Završavajući seminar Dijana Katica iz Hrvatskog farmera d.d. najavila je slijedeće aktivnosti poput edukacijskih procesa, međunarodnih sajmova Ekoetno Hrvatska-Europa-Tour 2011., osnivanje Eko-etno klastera i akcije ocjenjivanja poduzetnika i projekata u ruralnom turizmu “Suncokret ruralnog turizma Hrvatske”. Zahvalila se gradu Brodsko-posavskoj županiji na odličnoj suradnji. Seminari pod nazivom “Za razvoj ruralnih krajeva”, ali s različitom tematikom se nastavljaju u svim hrvatskim županijama.(BPZ)

 

Related Post