GRAD BEZ JEDNOG ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA – MATEŠA PODNIO OSTAVKU !

740 0

NOVA GRADIŠKA, 11. srpanj 2012. – Milan Mateša više nije zamjenik gradonačelnika Grada Nova Gradiška. Ostavku je podnio 6. srpnja, a razlog je izbor za direktora Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu

sa sjedištem u Zagrebu. Na dužnost je stupio 9. srpnja nakon provedenog natječaju na kome je zadovoljio tražene uvjete.

– Dao sam ostavku i na volontersko i na profesionalno mjesto zamjenika gradonačelnika jer nisam u mogućnosti, a i nije moralno, obavljati protokolarne i ostale dužnosti zamjenika gradonačelnika. Poručio bih građanima da i na mjestu direktora VGO-a Sava, koje obuhvaća područje od Zagreba do Vinkovaca i ima u sastavu kompletnu odvodnju i vodoopskrbu, te poslove vezane za štetno djelovanje voda i sve druge poslove vezane za dobre i manje dobre poteze oko vode, mogu doprinijeti razvoju Grada Nova Gradiška i Brodsko-posavske županije. Hrvatske vode raspolažu sa preko dvije milijarde kuna koje se ulažu u razne projekte na nivou RH. Ovaj resor je najveći i gotovo 40 posto novca završi u resoru kojega ću voditi.

Podržat ću svaki projekt koji bude od strane Grada Nova Gradiška prošao na Upravnom vijeću Hrvatskih voda i on će od moje strane biti bezpogovorno izvršen. Svi projekti, međutim, moraju biti dobro pripremljeni i dobro servirani prema Zagrebu, pa neće biti problema da se realiziraju na području grada i cijele Brodsko-posavske županije. Vjerujem da i na ovome radnom mjestu mogu pomoći svome gradu iako nisam više u mogućnosti, iz navedenih razloga, da obavljam funkciju zamjenika gradonačelnika – kazao je Milan Mateša za novagra.hr.

 

Related Post