IZMJENE ZAKONA O ORUŽJU

341 0

VLASNICI ORUŽJA MORAJU OBAVIJETITI POLICIJU O

OSOBNOM LIJEČNIKU

Ovaj zakon stupio je na snagu 5. lipnja ove godine ( objavljen u Narodnim novinama broj 59/2012) pa smatramo da su neke novine bitne kako bi se građani na vrijeme s njima upoznali. Od novina koje su implementirane jedna od najvažnijih sadržana je u članku 56. kojim je propisana obveza fizičkih osoba, koje imaju registrirano oružje, da u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu Zakona, izvijeste nadležno tijelo (Policijsku upravu odnosno postaju koja vlasnika oružja vodi u evidenciji) o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite. Nadalje, fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku 60 dana od dana promjene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite izvijestiti nadležno tijelo o promjeni. Ukoliko građani, vlasnici oružja, u navedenim rokovima ne dostave podatke o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, ukinut će im se oružni list, a oružje, streljivo i dr. će se oduzeti.

 

Related Post