Novo zanimanje u Elektrotehničkoj i ekonomskoj školi

1102 0

NOVA GRADIŠKA – Elektrotehnička i ekonomska škola od slijedeće školske godine 2017./2018 upisuje novo zanimanje Tehničar za mehatroniku.

Tehničar za mehatroniku je zanimanje koje daje znanja iz područja mehanike, elektrotehnike, elektronike, automatike, informatike, senzorike i robotike.

Područje mehanike pokriva teoriju i dizajn mehaničkog dijela mehatroničkog sustava. Konstrukcija finomehaničkih elemenata se uči na računalima s programima AutoCAD, CATIA.

Područje elektrotehnike pokriva teoriju i zakonitosti osnova, a na praktičnom dijelu se kroz laboratorijske vježbe provode mjerenja i spajaju električne komponente. Na elektromotornim pogonima proučavaju se karakteristike elektromotora, istosmjerni, izmjenični i step motori te frekvencijski pretvarači .

Područjem elektronike pokriva se elektronički dio mehatroničkog sustava, od teorije, dizajna do praktične realizacije izrade tiskanih pločica. Težište je postavljeno nadigitalnoj elektronici,električkim sklopovima koji su sveprisutni u današnjem tehničkom okruženju.

U automatici se uče osnovni principi upravljanja i regulacije mehatroničkog sustava. Temeljni predmeti su pneumatika, hidraulika, senzorika koji se sustavno proučavaju kroz praktične zadatke na laboratorijskim vježbama. Programiraju se mikrokontroleri, programibilni logički kontroleri i SCADA sustavi ali se uče i mrežne aplikacije upravljanja putem Interneta.

Nakon četverogodišnjeg školovanja moći će položiti Državnu maturu i upisati željeni fakultet ili ako ne želiš nastaviti školovanje moći će se zaposliti u privredi, servisu, laboratoriju.

Područje rada tehničara za mehatroniku:

-robotika (programiranje industrijskih robota, izrada i programiranje mobilnih robota)

industrija (projektiranje, programiranje i održavanje proizvodnih sustava)

servisi (računala, medicinska oprema, uredska oprema printeri, uređaji za zabavu, strojevi za domaćinstvo…)

laboratoriji (mjerni instrumenti kalibriranje senzora, vage…)

Tehničar za mehatroniku osposobljen je za rad na kompleksnoj opremi i sustavima,koji se sastoje od elektrotehničkih (elektroničkih), strojarskih, optičkih, automatskih sklopova koji su upravljani računalima. Nadzire vođenje složenih procesa u pogonima, projektira automatske strojeve,te prema potrebi dograđuje iste. Uslužno (servisno) održava i popravlja kućanske aparate, video nadzore, medicinsku i mjernu opremu.

Elementi vrednovanja za upis u srednju školu:

  • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja – prolazna ocjena razreda

  • Hrvatski jezik

  • Matematika

  • Strani jezik

  • Fizika

  • Kemija

  • Tehnička kultura

Related Post

Trg na trgu

Autor - 20/07/2017 0
NOVA GRADIŠKA – Puštanjem u promet kružnog toka i postavljanjem klupa privedeni su kraju radovi na platou ispred Gimnazije i…