IZLOŽBA: 10.godina Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu

1064 0

Autor Ivanka Herceg

NOVA GRADIŠKA – Izložba “10. godina Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brdu”, otvorena u Gradskom muzeju 14. studenoga, presjek je rada spomenutog odjela pri Ministarstvu kulture RH u zadnjih 10 godina. Najveću brigu vode o nepokretnoj kulturnoj baštini, sakralnoj i fortifikacijskoj i profanoj tradicijskoj, dijelom i o pokretnim kulturnim dobrima i nešto o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Izložbu je, u ime grada otvorila dr. Ljepša Rakas Vujčić, predsjednica Gradskog vijeća.

-Ono što svakako moram istaknuti je da vode brigu i o Novoj Gradiški, odnosno prostoru nekadašnje bivše općine Nova Gradiška, što je također zastupljeno i na ovoj izložbi. Autori izložbe su pročelnica Konzervatorskog odjela Željka Perković, dipl. ing. arh. i Ratko Ivanušec, dipl. povj. umj. U izradi izložbenih panoa pomagale su njihove kolege, Petar Seletković, dipl arheolog, Krešimir Mijakovac, etnolog, Tea Blažević iz njihove tajničke službe. U postavu izložbe sudjelovao je i moj arheološki tim s terena Daro Lukšić, Ivica Brtan, a pomogla je i naša spremačica Jasna Stazić, svatko na svoj način i na tome im zahvaljujem. Meni je zadovoljstvo da u dijelu ovoga što je ovdje prikazano mogu istaknuti i rad arheološkog odjela Gradskog muzeja NG. Pa evo, Bijela Stijena, GMNG zajedno s Konzervatorskim odjelom vodi arheološka istraživanja, u drugim dijelovima arheolog je radio pri konzervatorskim radovima, to je bilo na utvrdi Gračanica, a tu je i Srednji Lipovac-istaknula je, među ostalim, na otvorenju ove vrijedne izložbe dr. Marija Mihaljević, ravnateljica Gradskog muzeja Nova Gradiška. Uputila je i poziv i svim sugrađanima da sudjeluju u očuvanju različitih oblika naše kulturne baštine, jer je to zajednička misija i struke i stanovnika, koji na ovom području žive.

Uz zahvalu GMNG i ravnateljici što su ovu izložbu ugostili u NG, Željka Perković, pročelnica Konzervatorskog odjela SB naglasila je slijedeće:”Mi svih 10 godina, od kako je utemeljen Konzervatorski odjel, jako lijepo surađujemo s GMNG i naizmjence svoj rad i svoje istražne radove, kao i radove obnove kulturnih dobara prezentiramo putem izložbi u Muzeju Brodskog Posavlja i u GMNG.Ova je izložba obljetnička, ali i u okviru Dana europske baštine s glavnom temom “Baština i priroda: krajolik mogućnosti ” zbog toga što su sva, pogotovo nepokreta kulturna dobra i ovdje prikazana, lijepo smještena u krajolik. Izložba ima koncepciju prikaza rada Konzervatorskog odjela koji se temelji na Zakonu o zaštiti kulturnih dobara iz 1999. godine, a koji treba voditi brigu o pručavanju, istraživanju kulturnih dobara i konzervatorskim i arheološkim istražnim radovima, o izradi dokumentacije za dokumentiranje stanja kulturnog dobra, pripremu kulturnog dobra za obnovu i u krajnjem slučaju onda prezentaciju kroz ovakva medijska prikazivanja putem izložbi, predavanja, prezentacija, izrade kratkih filmova, što je zapravo sve i uklopljeno u otvorenje izložbe i prezentaciju rada Odjela. Na izložbi je prikazana nepokretna kulturna baština, kao i kulturna dobra od najvišeg nacionalnog značaja, a to su srednjovjekovne crkvice, zatim tvrđave Brod i Stara Gradiška kao fortifikacijska arhitektura,srednjovjekovne utvrde koje su u istraživanju i u obnovi, profana i sakralna arhitektura, pokretna kulturna dobra koja se štite, obnavljaju i restauriraju. Isto tako ne smijemo zanemariti tradicijsku baštinu, pogotovo onu nematerijalnu, koja je danas u nestajanju”.

Ratko Ivanušec, koji je, prema riječima dr. Mihaljević nositelj velikog dijela radova na novogradiškom području, prilikom otvorenja izložbe posebno se zahvalio dr. Mihaljević, kako na organizaciji ovog kulturnog događaja, tako i na radu s Konzervatorskim odjelom na terenu na nekoliko lokaliteta, kao i na pripremi izrade dokumentacije i registracije pojedinih lokaliteta srednjovjekovnih utvrda, kao što je Bijela Stijena, u arheološkom istraživanju tog lokaliteta koji se sustavno istražuje već nekoliko godina te na arheološkom istraživanju srednjovjekovne utvrde Gračanica.

-Na panoima su zastupljena kulturna dobra i istočnog i zapadnog dijela BPŽ. Što se tiče novogradiškog područja predstavljeno je nekoliko crkava, koje su unazad pet do šest godina registrirane, kao što je Zapolje, radovi na pokretnoj kulturnoj baštini na registraciji oltarne pale u crkvi sv. Terezije, a koja je obnovljena, zatim nadgrobni spomenik obitelji Lobe. Ipak bih naglasio da je rad konzervatorske struke na terenu gotovo nemoguć bez suradnje lokalnih Muzeja i zato se još jedanput zahvaljujem dr. Mihaljević koja je to prepoznala i sudjeluje u svemu tome. Pored panoa prikazat ćemo i dva kratka filma o dvije gotičke crkve sv. Petar u Brodskim Zdencima i sv. Stjepana u Glogovici i to je samo isječak iz dokumentarnog filma “Srednjovjekovno sakralno graditeljstvo Slavonije i Baranje” koji je rađen za arheološki muzej u Osijeku, zajedno s videom i zračnim snimcima najnovijih istraživanja lokaliteta utvrde Bijela Stijena- istaknuo je Ratko Ivanušec, autor i priređivač filma.

Prikazana kulturna dobra, baština

GLOGOVICA- Crkva sv. Stjepana,15 st.; GRAČANICA-srednjovjekovna utvrda Gračanica, oko 1500.; CERNIK-Franjevački samostan i crkva sv. Petra, pol. 18.st.; SLAVONSKI BROD-Tvrđava Brod, 18.st.; NOVA KAPELA-Crkva Blažene Djevice Marije,dr.pol.18.st.; PODVINJE-crkva sv. Antuna Padovanskog,1883.; SREDNJI LIPOVAC-crkva sv. Luke, kraj 13.st, freske-restauratorski radovi; NOVA GRADIŠKA-crkva sv. Terezije, propovijedaonica, oltarna pala; STARA GRADIŠKA-TVRĐAVA, 18.st.; VRPOLJE-Spomen galerija Ivana Meštrovića; SLAVONSKI BROD-zgrada obitelji Brlić; SLAVONSKI BROD-Franjevački samostan-18.st.;ZAPOLJE-crkva sv. Nikole, 13-15. st.; GALOVO-prapovijest; BIJELA STIJENA,13.st.-1543.;

NEMTERIJALNA KULTURNA BAŠTINA-SIKIREVCI-sunčana čipka, ETNO-ZBIRKA tradicijskog ruha, KOLO NA DVA ŠTUKA-ORUBICA

Izbor iz ranijih izložbi: DUBOČAC-crkva sv. Mihovila, 18.st.-tijek obnove; Prostorno-planska dokumentacija, tradicijska kulturna baština

Related Post