Održana godišnja izborna skupština Saveza sportova

593 0

13. svibanj 2011. – Održana je izborna godišnja skupština

Saveza sportova Nova Gradiška pod vodstvom predsjednika Borislava Vidošića i u nazočnosti 23 delegata od 24 koliko čine skupštinu, s tim da je bio i 24.predstavnik, ali je istovremeno i član Nadzornog odbora. Predsjednik Vidošić pozdravio je nazočne,te predložio dnevni red, članove u radno predsjedništvo, zapisničara, ovjerovitelje zapisnika i verifikacijsko-izborno povjerenstvo. Izvješća za 2010. godinu nisu čitana jer su svi predstavnici klubova dobili pisane materijale uz poziv za skupštinu. Potom je otvorena rasprava koja je trajala točno sat vremena. Najprije se u raspravi krenulo obrnutim redom, pa je najprije raspravljano i to prilično dugo o formalnostima kao da predsjednik Nadzornog odbora Petar Oršanić nije nazočan na sjednici i da izvješće nije potpisano. Vrlo oštro, čak i previše glasno, pa je višekratno umirivan, kritizirao je predsjednika NO Pavo Matošević insistirajući da je morao isti biti nazočan sjednici, iako ga je tajnik Tomislav Brčić opravdao odlaskom u Zagreb. Kroz dugu raspravu pro i kontra utvrđen je propust, ali je nekoliko članova skupštine stalo u zaštitu digniteta časnog čovjeka i dugogodišnjeg sportskog pedagoga, pa se našlo solomunsko rješenje da se izvješće NO ne prihvati. U raspravi toj raspravi koja je trajala punih 20 minuta sudjelovali su: Sertić, Matošević,Višić, Vidošić i Žakula višekratno, te Simić i Patak. Nakon toga nastavljena je rasprava po izvješćima. Prvi je diskutirao Ivan Višić, naglasivši pored ostalog da je nezadovoljan radom Saveza, točnije Izvršnog odbora, koji se nije bavio, kako je rekao, razvojem sporta, nego samo raspodjelom sredstava, nije bilo informacija o radu, nije bilo promocije sporta, a posebnu kritiku je uputio da IO nije ništa učinio da se riješi pitanje liječničkih pregleda sportaša grada, ustroj sportske ambulante, pa se liječnički pregledi obavljaju ilegalno, a liječnici koji pomognu mogli bi biti sankcionirani kaznama za nedozvoljenu djelatnost jer krše kodeks svoje komore. Kao drugi veliki problem Višić je naglasio nedovoljnu brigu oko školovanja trenera, a oko raspodjele sredstava rekao je da nema kriterija, nego je u opticaju princip tko je u IO taj dobije veća sredstva, a ostali jako malo. Postavio je pitanje utroška sredstava za Biograd. Odgovorio mu je po točkama prigovora predsjednik Vidošić naglasivši da Savez nije nikome financirao školovanje,nego sufinancirao, istakavši da su oba studenta Čulina i Ivanović dobili po 15 tisuća kuna,a dio moraju sami. O sportskoj ambulanti iznio je detalje razgovora sa dr Marićem, koji mu je obećao da će on na tome poraditi i obavijestiti ga, ali to nije učinio.Isti razgovor imao je sa doktoricom Rakas. Također je obrazložio 7.300 kn troška u Biogradu gdje su išli Brnčić i Ugrešić. Potom je diskutirao Ivan Sertić o izvješćima i naglasio da su sredstva od Grada dolazila redovno i u punom iznosu, ali nije bio zadovoljan rasporedom tih sredstava na udruge, osobito jer se nije vodilo računa u radu sa mladeži. Pohvalio je nazočnoga Josipa Mikšića koji je za svoga mandata znatno povećao sredstva koja i danas redovno stižu. Nema, rekao je, transparentnosti rada IO, koji treba biti u službi svih udruga, posebno mladih, jer oni su perspektiva, a ne plaćati igrače jer je to kratkoročno rješenje. Potom je iznio podatke u nastupu kadeta RK Nova Gradiška koji se natječu u 1.HRMKL među najboljim klubovima Hrvatske. Postavio je i pitanje raspodjele sredstava iz pričuve od 74 tisuće. Tražio je da se to skupštinarima obrazloži. Naravno, odgovorio mu je predsjednik Vidošić, istakavši da je Sertić bio svojevremeno predsjednik IO SŠ i da je vidio koliko je to teško i nije više htio biti. A zatim je obrazložio o utršku sredstava pričuve. Potom je govorila Nada Ugrešić, tajnica ŽKK Obrtnik koja je iznijela velike teškoće koja imaju novogradiške kuglačice koje treniraju i igraju u Pakracu jer Nova Gradiđška nema odgovarajuće ploče za igranje u 2.HKL.. Ta putovanja u Pakrac svakodnevno mnogo koštaju i uzimaju obilje vremena. Goran Matijević je inicirao korištenje fondova EU i kandidiranje za iste. Odgovorio mu je Vidošić rekavši da je kod Olimpijskog odbora pokušano, ali svi objekti nisu u vlasništvu Saveza, pa nemaju na temelju čeka koristiti te fondove. Pavo Matošević se vratio ponovno na raspravo o načinu raspodjele sredstava naglasivši da neki dobivaju manje, a drugi više, vezano uz članstvo ljudi u Savezu. Kritizirao je Nadzorni odbor koji treba to kontrolirati, a on se nije sastao niti jednom. Vidošić je replicirao istakavši da dvorane i Slogin stadion koriste svi i tu nema diskriminacije.Damir Gmajnić je rekao da se radi u teškim uvjetima i da je mnogo dato sportu i postignuto mnogo, a problema ima i bit će ih. Vlatko Greiner čekajući dugo na repliki energično je branio rad Izvršnog odbora, dotacije koje su bile ravnomjerno raspoređene i odbacio je sve kritike, jer je i on član IO i zna kako se radilo. Milivoj Žakula naveo je neke primjere dobivanje sredstava ranijih godina od utjecajnih ljudi, pa i po političkoj podobnosti, a sada, naglasio je, Povelja HOO i Europe najstrože zabranjuje miješanje politike u sport. Ivan Sertić je potom rekao da se okrenemo budućnosti, da donesemo jasnu strategiju razvoja sporta dugoročno i sve to publicirajmo da svi vide što ćemo i kako raditi, gdje se troši novac i dali smo izvršili obećano. Višić i Matošević su govorili o naplati korištenja nekih objekata koje sami plaćaju jer nemaju termina u velikoj dvorani, kao drugi. Vidošić je rekao da i oni tako rade. Krunoslav Hoffer govorio je o dotacijama i raspodjeli, te naglasio da nitko nije spomenuo Županiju koja se maćehinski odnosi prema Gradu i sportu ovoga grada jer dobiva svega 2 % od uloženoga. Potom je govorio o obilju aktivnosti na stadionu Sloge koji je maksimalno korišten, a nikome se ne naplaćuje, a Slogu održavanje košta mnogo. Pohvalio je domara Gogića i njegov primjeran rad na održavanju objekta stadiona i oko dvorane. Također je rekao da je rad IO Saveza bio pošten i dobar. Sertić je također istakao da Županija mora dati veća sredstva i da IO Saveza na tome mora insistirati. Damir Javorović govorio je o tome da svi klubovi nemaju adekvatne uvjete, plaćaju se velike najamnine iz vlastitih sredstava, pa je ponovno potakao inicijativu da se ide na natječaj HOO, ali da se udruge obavijeste kada se razni natječaju raspišu pa će klubovi sudjelovati. Zalagao se za školovanje trenera i veću podršku.Vidošić je rekao da se sudjelovalo u natječajima, a konačnu odluku donio je HOO, gdje nismo prošli. O tome je govorio tajnik Brnčić. Diskusija je nakon jednosatne rasprave time završena. U točki 4 data je razrješnica dosadašnjem vodstvu Saveza jednoglasno. Potom se prišlo imenovanju novog Izvršnog odbora SŠ. Bila su dva kandidata za predsjednika, pa se nakon duže rasprave prišlo tajnom glasovanju na temelju Poslovnika. Rezultat glasovanja je bio:Borislav Vidošić dobio je 16 glasova, a protukandidat Goran Matijević 8, pa je potvrđen mandat dosadašnjem predsjedniku Vidošiću. On je kao novoizabrani predsjednik bio mandator pa je izabrao članove u novi Izvršni odbor, a to su: Krunoslav Hoffer dopredsjednik, te članovi: Ivica Đikić, Vlatko Greiner, Milivoj Žakula, Nada Ugrešić, Marko Brčić, Goran Funes i Josip Kuš. Za ovaj prijedlog bilo je 17 članova skupštine, a protiv 7. Potom je izabran Nadzorni odbor u sastavu;Ivan Šimunović, predsjednik, Štefica Bruvo i Bojan Bokan. Za taj prijedlog bilo je 17 za, a 7 protiv. U različitom novom predsjedniku su čestitali Josip Mikšić, koji je skupštinu pozdravio u ime Gradskog vijeća i Grada, te upozorio na racionalno korištenje sredstava, jer se boji da će možda zbog teške ekonomske situacije neka sredstva biti umanjena, pa čak i uskraćema. Čestitke novom predsjedniku uputio je Goran Marijević, Ivo Petranović, Branko Simić i Antun Brađašević,a po završetku skupštine i ostali. Skupština je završila radom u 21 sat završenom riječi predsjednika Vidošića.

Related Post

Polet odmiče

Autor - 16/05/2011 0
16. svibanj 2011. – Ovo 25. kolo izgleda da je definiralo čelnu poziciju,