OPĆINA G. BOGIĆEVCI: Zalaganjem predstavničke i izvršne vlasti realizirani su planirani projekti i nastavljena izgradnja komunalne i društvene infrastrukture

1359 0

Prenosimo iz Novogradiškog godišnjaka 2020.

Piše Pavo Klarić, načelnik

Iako je pandemija koronavirusa utjecala  na ukupan život stanovništva, pa i na aktivnosti Općine Gornji Bogićevci,  zalaganjem općinske predstavničke i izvršne vlasti  u 2020. godini  su  realizirani    planirani projekti  i nastavljena  izgradnja komunalne društvene infrastrukture.  Unatoč  pandemiji, iako u smanjenom obimu,   nisu izostale  ni društvene aktivnosti i financiranje udruga građana prema planu za 2020. godinu.   Treba istaknuti da je Komunalni pogon  redovito  obavljao  radove na održavanju i izgradnji komunalne infrastrukture.

U situaciji sa epidemijom korone, Općina Gornji Bogićevci  je zajedno sa Stožerom Civilne zaštite  provodila propisane mjere sprečavanja širenja epidemije koronavirusa   te  nije bilo većeg broja oboljelih.

Uz to  planirane su aktivnosti i projekti za  naredno razdoblje.

 

Društvena  i komunalna  infrastruktura

– Završena je  izgradnja Društvenog doma u naselju Trnava, a u završne radove utrošeno je  20.500 kuna. Mještani  su tako dobili  prostor u kome se mogu okupljati u raznim prigodama   i organizirati razna događanja.

– Obavljeni su  radovi 1. faze na uređenju sanitarnog čvora i kuhinje s novim instalacijama u Pučkom domu u Smrtiću u  vrijednosti  od  270.000 kuna.

– Općina je sufinancirala izgradnju Lovačkog doma u Gornjim Bogićevcima u iznosu od 220.000 kuna.

-Izrađena je dokumentacija za izgradnju mrtvačnice u naselju Smrtić, kao i  dokumentacija za druge projekte (ceste) koje će se sanirati i graditi u idućoj proračunskoj godini.

– Sanirane su nerazvrstane ceste – odvojci u naseljima  i prilazi stočarskim farmama u naseljima Gornji Bogićevci, Kosovac, Smrtić, Ratkovac i Trnava.  Asfaltirano je  8 odvojaka u ukupnoj dužini  od  1.400 metara.  Vrijednost radova iznosi 1.700.000 kuna.

– Završena je izgradnja pješačke staze u  Vukovarskoj  ulici u naselju Kosovac i  prva faza u naselju Dubovac  ukupne vrijednosti 560.000 kuna.

Projekte sanacije cesta vrijedne 560.000 kuna  sufinancirali su Ministarstvo  graditeljstva i Ministarstvo regionalnog razvoja  u fondova  EU.

-Izrađen je idejni projekt za uređenje trga i prostora oko općinske zgrade – Hrvatskog seljačkog doma  u Gornjim BogićevcimaNa zgradi Hrvatskog seljačkog doma   izvršena  je zamjena dotrajale limarije u vrijednosti od  65.000 kuna.

 

Program „Zaželi“ zapošljava teže zapošljive žene  i skrbi za stare i nemoćne

Za  Općinu  Gornji Bogićevci  jako je bitan  program „Zaželi“  zapošljavanja  teže zapošljivih žena starije dobi     koji  je  provođen  s općinama Stara Gradiška, Gornji Bogićevci i Cernik   i   LAG-om zapadna Slavonija koji  ga je realizirao.  Program je veoma  značajan  za stare i nemoćne osobe  o  kojima su  žene skrbile i jako je dobro  prihvaćen.    Program je  uspješno  završen 1. travnja 2020. godine. Njegova vrijednost je bila 3.200.000 kuna.      Trajao je  dvije godine sa 13 uposlenih žena  sa područja općine.

U  2020.godine uspješno je  aplicirali nastavak programa „Zaželi“ u suradnji sa Općinama Okučani i Stara Gradiška  u organizaciji LAG-a  zapadna Slavonija. Vrijednost projekta iznosi 5.316.000  kuna.

U ovom novom  programu u Općini Gornji Bogićevci  povećan je broj zaposlenih žena  na 23, a   time je povećan   broj korisnika o kojima će skrbiti.

Općina je LAG-u zapadna Slavonija pomagala u ovim  projektima  logistikom i kratkoročnom financijskom pozajmicom od 160.000 kuna za nesmetano financiranje ovoga projekta u 2020. godini.

 

Stambeno zbrinjavanje mladih       

U svrhu poticanja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji  Općinsko vijeće je usvojilo Prograa poticanja rješavanja stambenog zbrinjavanja za područje Općine Gornji Bogićevci sa dvije mjere. Jedna je kupnja obiteljskih kuća, a druga  izgradnja obiteljskih kuća.  Potpora  iznosi 30.000 kuna. Program će krenuti u realizaciju natječajem u 2021. godini, a  broj potpora ovisit će o proračunskim mogućnostima Općine.

 

 Socijalne potpore

Općina je u 2020. godini  prema programu  davala socijalne potpore za rad  male škole, studentske stipendije, za prijevoz srednjoškolaca,  te jednokratne pomoću potrebitima i  porodiljne naknade  u ukupnom iznosu od  200.000 kuna.

Related Post

Napokon semafor kod Tanga

Autor - 28/04/2021 0
Autor Franjo Samardžić, Foto Jakša Samardžić   NOVA GRADIŠKA, 28. travnja 2021. – Napokon ćemo dobiti i dugo očekivani semafor…

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Autor - 03/11/2014 0
SLAVONSKI BROD, 3. studeni 2014. – Danas je u prvom službenom posjetu Brodsko-posavskoj županiji bio rumunjski veleposlanik Cosmin Dinescu sa…