PARTIZANSKO-KOMUNISTIČKI ZLOČINI U NOVOJ GRADIŠKI I OKOLICI ( dio drugi )

1223 0

NOVA GRADIŠKA, 17. veljače 2011. – Na tekst objavljen pod nazivom  Partizansko-komunistički zločini u Novoj Gradiški i okolici  javilo na se više  građana koji traže da se o tim zločinima piše i objave iskazi svjedoka koji su još živi i o njima imaju što reći.  Danas donosimo Izviješće Okružnog komiteta 

KPH Nova Gradiška koji potvrđuje ubojstva bez suđenja i prava žrtve da se brani. 

 

Izvješće Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška upućeno Oblasnom komitetu KPH Osijek o stanju u kotaru nakon preuzimanja vlasti, N. Gradiška 2. lipnja 1945.

U Novoj Gradiški desio se slučaj da je Opunomoćeništvo OZN-e IX. Brigade iz X. divizije postreljalo neke ljude i plitko ih zakopalo da su odmah poslije dva tri dana otkrili i virili iz groba pojedini djelovi tijela. Reakcija je u gradu preko tog pitanja rastrubila mi radimo ko i ustaše, da ubijamo krijući i sl. Po ovome je opomenut Štab IX. Brigade, a Štab X. divizije izvješten je od Gradskog povjerenstva OZN-e.
Grešku koju je načinilo povjerenstvo OZN-e u Novoj Gradiškoj dalo je povoda za nezdrava komentarisanja po gradu i rovarenje preko te greške. Povjerenstvo OZN-e streljalo je jedne noći neka lica iz grada, za vrijeme tog streljanja pobjegao je jedan civil iz rupe u koju je trebao da bude sahranjen a koji je takodjer doveden na streljanje. Taj isti civil razotkrio je čitavu stvar da su ti ljudi bili streljani bez sudjenja. Taj čovjek se zove Dragan Ivančević, rodjen u Dragaliću a živeo je u Novoj Gradiški.

 

– LINK NA PRVI DIO –

Related Post

NEUNIŠTIVA ENERGIJA

Autor - 02/08/2016 0
SLAVONSKI BROD – Da godine ne moraju biti razlog za bolest, povlačenje od društva, svakodnevne komunikacije, pa i veselja, dokazuje…