PETIR PROTIV IZRAVNOG PROMOVIRANJA POBAČAJA KAO OSNOVNOG LJUDSKOG PRAVA

438 0

„Smatram nedopustivim da ovaj Parlament na dnevnom redu ima još jedno izvješće koje zadire u nadležnost država članica, potkopava obitelj utemeljenu na braku između muškarca i žene i izravno promovira pobačaj

kao osnovno ljudsko pravo“, upozorila je hrvatska zastupnica Marijana Petir govoreći na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu o Izvješću o Strategiji EU-a za jednakost žena i muškaraca nakon 2015. koje je pripremila zastupnica Maria Noichl.

 

Dodala je da se prema definiciji seksualnih i reproduktivnih prava Pekinške platforme, koja slavi 20-tu obljetnicu, pobačaj ni u kojem slučaju ne može promovirati kao metoda obiteljskog planiranja. Petir drži skandaloznim da Izvješće potiče EU da novcem razvojne pomoći financira pobačaje i sterilizaciju žena u siromašnim zemljama svijeta, umjesto da im se osigura edukacija i samozapošljavanje.

 

„Zabrinuta sam jer ovaj Parlament troši novac poreznih obveznika kako bi producirao dokumente koji su u suprotnosti s interesima građana koji su nas izabrali. Zabrinuta sam kada zastupnici u Parlamentu plješću kod usvajanja amandmana kojim se onemogućava svakom ljudskom biću pravo na život. Zabrinuta sam kada u ovoj dvorani nije moguć dijalog i suglasje oko općeljudskih vrijednosti. Ovo Izvješće protivno je vrijednostima u koje vjerujem i po kojima živim i zato sam glasovala protiv njega,“ istaknula je zastupnica Petir.

 

Navodeći razloge zašto je glasovala protiv, upozorila je da je 48% paragrafa izvješća u izravnoj suprotnosti s EU principom supsidijarnosti, da 35% paragrafa „nije vezano uz temu“ Izvješća, da 42% paragrafa pokazuje otvorenu diskriminaciju protiv muškaraca (u izvješću o ravnopravnosti) te da 17% paragrafa sadrži ozbiljan rizik restrikcije slobode govora i medija, slobode obrazovanja i slobode unutar sklapanja ugovora, a da 7 paragrafa uvodi elemente koji nisu znanstveno dokazani te neosnovane navode.

 

„Izvješće promiče rodnu ideologiju i potiče na usvajanje regulative koja će dovesti do diskriminacije privatnih poduzetnika, posebice onih u uslužnom sektoru što je neprihvatljivo“, istaknula je hrvatska europarlamentarka te je izrazila žaljenje zato što je Izvješće koje ima zadaću dati preporuke i smjernice Europskoj komisiji vezano uz unaprjeđenje ravnopravnosti muškaraca i žena za novu strategiju nakon 2015. godine opet poslužilo pojedinim skupinama za promociju njihovih radikalnih i ideoloških zahtjeva.

 

Petir je upozorila na to da je Izvješće nepopravljivo te je stoga Klub zastupnika Europske pučke stranke (EPP) podnio alternativnu rezoluciju koja poziva na osiguranje jednakosti muškaraca i žena u području radnih i socijalnih prava, pristupa obrazovanju i tržištu rada, osiguranje pristupa zdravstvu i promociji sudjelovanja žena na odgovornim pozicijama donošenja odluka. Nažalost, tijekom poslijepodnevnog glasovanja, alternativna rezolucija EPP-a nije usvojena a tzv. Noichl izvješće dobilo je podršku zastupnika.

 

Marijana Petir pozvala je zastupnike da se zauzmu za istinsku ravnopravnost žena i muškaraca u svim segmentima života i da daju podršku ženama i muškarcima koji odluče zasnovati obitelj i imati djecu, jer kako je rekla, “obitelj je prva škola međuljudskih odnosa, mjesto gdje nas uče ravnopravnosti i vrijednostima. Obitelj je mjesto gdje nas uče kakvi ljudi trebamo biti“, zaključila je Petir.

Related Post

Jadranka Kosor u Davoru

Autor - 05/11/2011 0
DAVOR, 5. studenog 2011. – Iznimno smo ponosni na svoj rad, u borbi protiv korupcije i kriminala, potpunom uređenju pravosuđa…

U EUROPSKOM PARLAMENTU

Autor - 06/11/2014 0
BRUXELLES, 6. studeni 2014. – Na današnjem javnom saslušanju o stanju ljudskih prava na Zapadnom Balkanu Podobora za ljudska prava…

LABURISTI ZOVU NA POBUNU

Autor - 28/11/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 28. studenoga 2013. – U subotu 30.11. od 10 do 12 sati na gradskom korzu Hrvatski laburisti Nove…