POTPISANI UGOVORI ZA KVALITETNIJI ŽIVOT

918 0

Nova Gradiška, 4. studenog 2015. – Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić, gradonačelnik Nove Gradiške Željko Bigović, načelnici općina Rešetari i Cernik Zlatko Aga i Nikola Jugović

te direktor komunalnog poduzeća „!Slavča“ Ivan Mikić potpisali su danas ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, ugovor o sufinanciranju te ugovor o partnerstvu za infrastrukturni projekt iz područja voda „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška”.

 

Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška” ukupne je procijenjene vrijednosti 143.169.477 kuna (18,8 mil. eura)bez PDV-a, od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 70,3posto. U nacionalnoj komponenti financiranja projekta Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske vode sudjeluju sa po 43,33 posto dok jedinice lokalne samouprave na sebe preuzimaju preostalih 13,34 posto nacionalnog financiranja, odnosno nešto manje od 4 %ukupnog iznosa projekta.

Projekt obuhvaća aglomeraciju koju čine grad Nova Gradiška te općine Cernik i Rešetari a glavne komponente projekta koji bi trebao biti dovršen 2017. godine su:

•        rekonstrukcija 8 retencijskih bazena
•        izgradnja 27,7 km gravitacijskih kolektora i 6,6 km tlačnih cjevovoda te 12 crpnih stanica
•        izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 22.100 ekvivalent stanovnika s III. stupnjem pročišćavanja.
•        izgradnja vodospreme kapaciteta 3000 m3 i priprema za kućne priključke

•        izgradnja 3,8 km magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i priprema za kućne priključke
•        nabava opreme za učinkovitije upravljanje sustavom

   

  Trenutno na vodoopskrbnom sustavu Nove Gradiške nije osiguran dovoljan vodospremnički prostor, čime nije osigurana sigurna i funkcionalna vodoopskrba uz zadovoljenje sadašnjih i dugoročnih potreba za pitkom vodom odgovarajuće kvaliteta. Sukladno tome, sadašnji postotak priključenosti na sustav javne vodoopskrbe je vrlo nizak – oko 56 %. U slučaju odvodnje situacija je nešto bolja: područje aglomeracije Nova Gradiška pokriveno je sustavom odvodnje u centralnom naselju Nova Gradiška i Kovačevac, te u dijelovima naselja Rešetari, Cernik  i Prvča sa 80%, dok priključenost iznosi vrlo zadovoljavajućih 91%. Preostala područja aglomeracije nemaju izgrađenu infrastrukturu sustava odvodnje.

   

  Projektne aktivnosti vezane uz vodoopskrbu, kao što su produženje magistralnog cjevovoda te izgradnjanove vodospreme omogućit će sigurnu opskrbu pitkom vodom na ovom području. Što se tiče odvodnje, završetkom projekta osigurat će se prikupljanje svih otpadnih voda i njihovo dovođenje i obrada na novi uređaj za pročišćavanje kao i povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje na 97 %u 2018. godini.Dovršenjem ovog projekta postići će se proširenje jedinstvenog sustava odvodnje, smanjenje izravnog upuštanja neobrađenih otpadnih voda u površinske vode, posebno potok Šumetlicu te će se zaštititi prirodna raznolikosti i biološki sustav na području aglomeracije.

   

  Uz doprinos poboljšanju uvjeta života i rada ljudi na cijelom području obuhvata projekta, projekt će omogućiti pročišćavanje otpadnih voda u skladu s hrvatskim i europskim propisima.

   

  Related Post