Povodom Dana europske baštine

1499 0

Povodom Dana europske baštine, predstavljamo Vam izložbu ”Graditeljsko i povijesno nasljeđe plemićke obitelji Berislavića Grabarskih u Slavoniji tijekom kasnog srednjeg vijeka i ranog novog vijeka”.
Berislavići Grabarski jedna su od obitelji poteklih iz plemićkog roda bana Borića, koji je tijekom 12. st. obnašao funkciju bosanskog bana. Neprekinuto rodoslovlje Berislavića Grabarskih možemo pratiti od 1450. g., a početak uspona ove obitelji vezan je uz razdoblje vladavine Matijaša Korvina (1458. – 1490.), kada su postavljeni temelji njihove kasnije moći. U to je vrijeme sjedište ove obitelji bilo Grabarje kod Slavonskog Broda, a jedan od najvažnijih njihovih posjeda bio je Brod.Pored toga, držali su mnoge posjede u Požeškoj, Vukovskoj, Križevačkoj, Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji, kao i u Bosni i Srijemu.
O ugledu Berislavića Grabarskih svjedoče i brakovi koje su sklapali, tako da su ženidbenim vezama Berislavići Grabarski bili povezani s Frankapanima, Zrinskima, Batthyánima i Tahijima, a supruga despota Ivana Berislavića Grabarskogbila je podrijetlom iz ugledne srpske obitelji doseljene u Ugarsku. Smrću njihova sina Stjepana 1535. g., također srpskog despota, Berislavići Grabarski nestaju s povijesne pozornice.
Pored povijesnog značenja, ova obitelj ostavila je trag i u graditeljskoj djelatnosti na svojim mnogobrojnim posjedima, i to u formi izgradnje novih ili preoblikovanju postojećih starijih utvrda, što možemo vidjeti na primjeru utvrda Bijela Stijena, Petnja, Brod i Garčin. Njihov uspon i širenje tijekom 15. i 16. st. poklapa se s novim kasnogotičkim i renesansnim idejama i strujanjima u fortifikacijskoj arhitekturi koje dolaze iz europskih zemalja.

Related Post