PRENOSIMO IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA

745 0

Piše: Pavo Klarić, načelnik

 

Kako je istaknuto na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, upriličenoj u povodu obilježavanja Dana općine, 2015. godinu je obilježilo manje novca namijenjenog za ukupno unapređivanje života stanovništva. Izostala je i očekivana potpora države. Unatoč tome gradila se komunalna i društvena infrastruktura, a općinska uprava izvršavala je sve zadaće. Nastavljeni su projekti iz prethodnih godina.

 

Kapitalni projekti :

PJEŠAČKA STAZA U GORNJIM BOGIĆEVCIMA – završeni radovi na II. fazi u Ulici Orašje i  dobivena  uporabna dozvola

–         vrijednost radova u 2014. g iznosi 169.212,86 kn

–     vrijednost radova u 2013. g iznosi 772.275,84 kn

ukupno        941.488,70 kn

ugovor         994.501,12 kn

 

razlika ili uštede        53.012,42 kn

penali        29.122,51 kn

ukupno uštede i penali          82.134,93 kn

 

ugovoreni iznos     994.501,12 kn

minus uštede i penali        82.134,93 kn

plus nadzor        15.000,00 kn

ukupno      927.366,19 kn

 

Projekt su  financirali: Ministarstvo regionalnog razvoja u iznosu od  300.000 kuna, Brodsko-posavska županija  u iznosu od 100.000 kuna i Općina Gornji Bogićevci u iznosu od 527.366,19 kuna.

 

 

DRUŠTVENI DOM SMRTIĆ-RATKOVAC

U cilju kompletne  obnove i uštede na energentima uređen je pod dvorane i uvedeno centralno grijanje za cijelu zgradu  na  pelete:

Vrijednost radova iznosi 231.180  kuna, od čega je Ministarstvo  gospodarstva radove sufinanciralo u iznosu od  121.000 kuna, Brodsko-posavska županija  u iznosu od   30.000 kuna, a   ostatak sredstava osigurala je Općina Gornji Bogićevci.

 

DRUŠTVENI DOM TRNAVA –   izgradnja novog objekta

U prvoj fazi  izgrađeni su  temelji i betonska ploča  u   vrijednosti od 262.694 kuna od kojih je  Brodsko-posavska županija namirila iznos od 100.000 kuna, a  ostatak Općina Gornji Bogićevci.

 

ISTRAŽIVANJA NA UTVRDI  Sv. Ivan Trnava

Obavljeni su radovi u drugoj  fazi  u vrijednosti od 136.000 kuna.  Ministarrstvo kulture radove je sufinanciralo u iznosu od  120.000 kuna, a Brodsko-posavska županija u iznosu od  5.000 kuna.  Ostatak  sredstava osigurala je Općina Gornji Bogićevci.

Radove je izvodio Gradski muzej Nova Gradiška pod  nazorom Konzervatorskog odjela Ministarstva  kulture u Slavonskom Brodu.

 

HRVATSKI SELJAČKI DOM U GORNJIM BOGIĆEVCIMA

Nastavljeno je opremanje  sale.  Nabavljeno je 250 kvalitetnih stolica  u vrijednosti od 78.125 kuna i stolnjaci u vrijednosti 3.900 kuna.

 

IGRALIŠTE DUBOVAC – DOM

Republika Hrvatska   je Općini Gornji Bogićevci darovala ruševnu kuću i gradilište pokraj Društvenog  doma u Dubovcu. Na taj su način stvoreni uvjeti za realizaciju projekta  izgradnje asfaltnog igrališta  za male sportove i  druge potrebe mještana Dubovca. Za izgradnju malonogometnog igrališta i pratećih sadržaja izrađen je projekt i podnesen zahtjev za ishođenje građevinske  dozvole nakon čega  slijedi realizacija programa. Stara kuća je srušena.

 

PROGRAM  HZZ-a – zapošljavanje pripravnice upravnog smjera

Zaposlena je  gđica Nada Jozić iz Caga (Okučani)  jer na  području Općine Gornji Bogićevci nije bilo kandidata. Od velike je pomoći u radu općinske uprave, ali i njoj će ovo iskustvo i stečeno znanje sigurno biti na korist u budućem radu.

 

JAVNI RADOVI

U 2014. godini  10 osoba  radilo je u javnim radovima   samo 3 mjeseca i to kao  nastavak  javnih radova iz 2013. godine. U 2014. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje  je promijenio uvjete po kojima Općina mora sufinancirati 50 posto  plaće što nije bilo  prihvatljivo zbog  nedostatka financijskih  sredstava.

Javni radovi – 5 mjeseci – dva programa – 20 ljudi – sve se odvija po planu; ????

 

RAD ZA DRUŠTVENO DOBRO

Radno sposobnim primateljima  socijalnog  minimuma odrađen je  rad  od  80 sati mjesečno na društveno korisnim poslovima. Od 9. lipnja do konca rujna ovom mjerom su bile obuhvaćene  42 osobe.  Žene su radile na poslovima čišćenja prostorija općinske uprave i domova, te njege u kući starih i nemoćnih, a muškarci na poslovima izgradnje i održavanja  komunalne  infrastrukture (primjer „Kod Klarića“, pješačka staza…)

 

POPLAVE

Brodsko-posavska županija je dva puta proglasila elementarnu nepogodu  koju su uzrokovale  poplave. Općina se maksimalno uključila u pomoć pri spašavanju imovine, ali i sanaciji šteta.  Osigurala je  pijesak i vreće, organizirala crpljenje  podruma i bunara, te potrebitima osigurala  pitku vodu. Prikupljene su  prijave šteta, a komisija je zadovoljavajuće odradila svoj posao.

U svibnju su  bile 33 prijave, a  11 prijava u kolovozu. Stradali su pojedina domaćinstva i poljoprivredne površine u svim naseljima općine, a najteže stanje je bilo u Smrtiću, Ratkovcu i Trnavi.

 

PROJEKTI: Obnovljivi izvori energije i energetske učinkovitosti

Potpisani ugovori s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  na iznos od 240.000 i 300.000 kuna.

 

Za obnovljive izvore energije  ( sustavi grijanja na pelete, sječku, fotonaponsko grijanje, proizvodnja električne energije iz sunca..) namijenjeno je  240.000 kuna  ili 10 do 11 projekata.  Natječaj je  završen i   potpisano je 8  ugovora. Za preostale projekte raspisat će se novi natječaj.  Iako Općina nije bila nositelj ovih poslova,  u suradnji s certifikatorom pružena je pomoć građanima  da Fondu podnesu zahtjev za svoje projekte. Za tu namjenu  Općina je  izdvojila 18.500 kuna.

 

Proveden je natječaj energetske učinkovitosti Energetska za  termo fasade, stolariju, krovove, izolacije i sl..  Bio je  velik interes građana i  sredstva će biti potrošena u prvom krugu.  Na 300.000 kuna  Fonda  učešće Općine iznosi 10.000 kuna.

 

SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR  GORNJI BOGIĆEVCI

Za početak gradnje nema novaca, no na inicijativu uprave NK Sloboda  Općina je platila  materijal za izgradnju betonskih tribina kraj nogometnog  igrališta. Radove su izveli igrači i uprava NK Slobode dobrovoljnim radom.

Obnovljena je dokumentacija za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra i  u tijeku je ishođenje nove dozvole za gradnju.

 

OSTALI PROJEKTI

– Izrađen je glavni projekt za izgradnju pješačke staze u naselju Smrtić  i u tijeku je ishođenje građevinske  dozvole

– U tijeku je izrada dokumentacije za rekonstrukciju parkirališta u centru i u dijela Ulice Karlovac (stari asfalt);

– Za izgradnju  Društvenog doma u  Trnavi sa izvođačem je potpisan  ugovor na iznos od 520.000 kuna.

 

Na školskom igralištu u Gornjim Bogićevcima dograđena je još jedna stepenica na tribini  i time   stvoren preduvjet za uređenje travnatog igrališta za potrebe rekreacije, ali i manifestacija koje će se moći na njemu organizirati.  Radove su izveli djelatnici  Komunalnog  pogona i građani  koji su  bili u obvezi obavljati radove  za društveno dobro.

 

Izrađen je elaborat kojim se dio k.o. Ratkovac i k.o. Smrtić prebacuju u k.o. Gornji Bogićevci (lijeva strana Ulice  Orašje prema Novoj Gradiški).  Cijena  elaborata  iznosi 18.750 kuna.  Elaborat je  na provođenju u Katastru i Gruntovnici.

 

Izrađene su  izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gornji Bogićevci. Projekt je izveo Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

 

Nabavljeni su i postavljeni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada  u vrijednosti  od 106.500 kuna, od kojih je Fond za zaštitu okoliša dao  82.500 kuna.

 

Financiranje udruga se odvija redovno.

 

Komunalni pogon Općine Gornji Bogićevci  djelatnost obavlja redovno, kao i Narodna knjižnica i čitaonica „Grigor Vitez“.

 

Provedeni su  izbori za Srpsku nacionalnu manjinu. Birao se jedan kandidat i na izbore je izašlo 18 građana. U provedbu izbora utrošeno je  35.000 kuna.

Related Post

8. FESTIVAL SEOSKIH IGARA

Autor - 21/07/2014 0
GORNJI BOGIĆEVCI, 21. srpnja 2014. – Osmi festival seoskih igara uspješno je održan 20. srpnja u organizaciji Društva za sportsku…

Autor - 06/11/2018 0
Narodna knjižnica i čitaonica „Grigor Vitez“ Gornji Bogićevci u „MJESECU HRVATSKE KNJIGE“, a povodom Dana hrvatskih knjižnica organizira za sve…