PRENOSIMO IZ NOVOGRADIŠKOG GODIŠNJAKA: LAG „Zapadna Slavonija“

813 0

LAG “Zapadna Slavonija” osnovan je s ciljem promicanja održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području koje obuhvaća. Za razvoj ruralnih područja LAG koristi LEADER pristup koji se proteklih desetljeća uspješno provodi na području Europske unije. LEADER pristup razvoja ruralnih područja baziran je na specifičnostima prostora i na pristupu “odozdo prema gore”, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa. Stoga se spajanjem spomenutih jedinica lokalne samouprave u jednu cjelinu lakše prepoznaje, maksimalno koristi i unapređuje već postojeći potencijal i osobitosti područja LAG-a. Zajedničkim aktivnostima osmišljavaju se i potiču projekti bazirani na specifičnim potrebama ovoga područja.
LAG „Zapadna Slavonija“ smješten je u zapadnom dijelu Brodsko – posavske županije i obuhvaća Grad Novu Gradišku te općine Stara Gradiška, Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić, Cernik, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Vrbje i Davor.


LAG „Zapadna Slavonija“ do sada je raspisao 3 LAG natječaja:

1. Natječaj za TO 1.1.4. (sukladan Nacionalnom TO 6.3.1.) „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, 10 poljoprivrednika s područja LAG-a dobili su sredstva u iznosu 15.000,00 € za realizaciju prijavljenih projekata
2. Natječaj za TO 2.1.2. (sukladan Nacionalnom TO 7.4.1.) „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“u tijeku
3. Natječaj za TO 1.1.1. (sukladan Nacionalnom TO 4.1.1.) „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u tijeku

Osim provedbe Programa ruralnog razvoja LAG „Zapadna Slavonija“ kontinuirano prijavljuje i provodi projekte.
U 2019. godini provodimo 5 projekata:

1. Projekt „ŽElim Napredovati Aktivno”
– program “Zaželi – program zapošljavanja žena”
– zaposleno 60 osoba na projektu (54 teže zapošljive žene, 4 koordinatora i 2 osobe na vođenju projekta)
– zaposlene žene svakodnevno obilaze korisnike starije životne dobi i pomažu im u obavljanju kućanskih poslova
– projektom je obuhvaćeno 300 krajnjih korisnika koji osim pomoći u kući, mjesečno dobiju paket kućanskih potrepština

2. Projekt „OPGenije“
– podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina
– partnerstvo s LAG-om Posavina, LAG-om Slavonska Ravnica i LAG-om Zeleni Trokut
– edukacije i obrazovanje za 30 dugotrajno nezaposlenih osoba za smjer „Agroturistički tehničar“ te provedba edukacija Digitalni marketing i Poslovni plan za polaznike
– zaposlena 1 osoba
– organizirano putovanje u Južni Tirol za sve polaznike projekta

3.Projekt „BIOSOL“
– Program Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.
– svrha projekta je korištenje biomase i solarne energije kao obnovljivih izvora za održivu i efikasnu energiju za samostalne komplekse sa socijalnom svrhom
– partneri: Grad Šabac, Grad Nova Gradiška i LAG „Zapadna Slavonija“

4. Međuteritorijalni projekt suradnje
– Podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti projekta suradnje“
– cilj: jačanje kapaciteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u sektoru voćarstva i povrtlarstva kroz razmjenu znanja i iskustva, opremanje te promociju poljoprivrednih proizvoda u cilju povećanja samoodrživosti poljoprivrednih gospodarstava i malih gospodarstvenika na ruralnim područjima te poticanju njihovog udruživanjaLAG „Zapadna Slavonija“
– partneri: LAG „Posavina“, LAG „Slavonska ravnica“ i LAG „Zrinska gora-Turopolje“
– proizvođačima voća i povrća s LAG područja osigurana su 2 voćarsko-vinogradarska malčera, flotator s bešavnim bocama, predavanja i edukacije na temu udruživanja i osnivanja proizvođačkih organizacija te studijsko putovanje u Veliku Goricu kao primjer dobre prakse proizvođačih organizacija

5. Tehnička pomoć – Mreža za ruralni razvoj
– Mjera 20
– LAG „Zapadna Slavonija“ kroz Tehničku pomoć provodi 2 aktivnosti: Oglašavanje i predstavljanje LAG-a u medijima te studijski posjet na područje Tuhelja i Krapine u cilju promoviranja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
Također:
– pružamo informacije o LAG natječajima
– kontinuirano savjetujemo korisnike o mjerama iz PRR 2014.-2020., nacionalnim natječajima i natječajima/projektima Europskog socijalnog fonda
– pružamo pomoć pri korištenju AGRONET aplikacije
– održavamo volonterske akcije
– organiziramo studijska putovanja za članove LAG-a
– organiziramo edukacijske radionice i predavanja
– pružamo individualna savjetovanja

 

Related Post