RAZGOVOR S MILANOM MATEŠOM

1000 0

Sustav odvodnje otpadnih voda Nove Gradiške, pored samog naselja Nova Gradiška, obuhvaća i naselja: Prvča, Kovačevac, Giletinci, Šumetlica, Cernik, Drežnik, Bukovica, Gunjavci, Rešetari, Brđani, Adžamovci i Zapolje.

 

Brojni projekti koji se realiziraju i pripremaju realizirati u oblasti vodnog gospodarstva u Novoj Gradiški i novogradiškom kraju bili su povod razgovoru Milanom Matešom, dipl. ing stroj., direktorom Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu Hrvatskih voda. Budući je i kandidat za predsjednika gradske organizacije SDP-a Nova Gradiška jedno od pitanja odnosilo se i na kandidaturu za čelnog čovjeka novogradiškog SDP-a.

 

Novagra.hr : Koje su novosti u EU projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Nove Gradiške“?

 

– U tijeku je izrada studijske i projektne dokumentacije za sustav prikupljanja i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Nova Gradiška.

Grad Nova Gradiška zajedno sa susjednim općinama (naseljima) Cernik i Rešetari tvori zajedničku aglomeraciju za odvodnju otpadnih voda i njihovo potencijalno pročišćavanje, te predstavlja lokaciju dodatnih ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Sustav odvodnje otpadnih voda Nove Gradiške, pored samog naselja Nova Gradiška, obuhvaća i naselja: Prvča, Kovačevac, Giletinci, Šumetlica, Cernik, Drežnik, Bukovica, Gunjavci, Rešetari, Brđani, Adžamovci i Zapolje.

Prva radna verzija Studije izvodljivosti je napravljena 2011.g., dok je novelirana verzija predana u 4. mjesecu 2013.g. UPOV se projektira za opterećenje od 22.000 ES s III.stupnjem pročišćavanja i zbrinjavanjem mulja putem tzv. laguna. Idejni projekt za naselja Općine Rešetari je noveliran te je u tijeku izrada glavnog projekta. Ugovorena je izrada idejnog i glavnog projekta za Istočni transportni kolektor. Projekt obuhvaća 14 lokacijskih dozvola i 14 potvrda glavnih projekata za interventni sustav odvodnje i 1 lokacijska dozvola za UPOV. Ishođeno je 13/14 lokacijskih dozvola za sustav odvodnje. Za istočni kolektor koje je dodatno ugovoren lokacijska dozvola je u postupku ishođenja. Istodobno, ishođeno je 12/14 potvrda glavnog projekta dok se u postupku ishođenja nalaze ostale potvrde glavnih projekata. Lokacijska dozvola za UPOV također je u postupku ishođenja. Do kraja godine očekuju se sve potrebne dozvole.

U obuhvat projekt uključen je i dio vodoopskrbe i to rekonstrukcija postrojenja za pripremu pitke vode i vodosprema na Bačici te pripadajući cjevovodi do Nove Gradiške. Indikativna vrijednost projekta je cca 14.000.000 €

Vrijeme implementacije projekta je od 2014. Kada računamo da bi došlo do pripreme tender dokumentacije.

 

Na području obuhvata Grada Nove Gradiške radi se na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, dok je na području Općine Rešetari rješavanje u početnoj fazi. Sustav izvještavanja prema Povjerenstvu za praćenje rješavanja imovinsko pravnih odnosa uspostavljen je početkom srpnja kada je izvršena revizija projekta u imovinsko-pravnom smislu.

 

Novagra.hr: Koji su ostali projekti u vodnom gospodarstvu grada Nove Gradiške?

 

U tijeku je izrada kanalizacije naselja Kovačevac gdje će do kraja godine biti realizirano oko 50% projekta odnosno oko 2.000.000,00 kn, ostatak se planira za iduću godinu.

U tijeku je završetak opskrbnog vodovoda za naselje Ljupinu čija je vrijednost oko 1.800.000,00 kn što znači da će se građani tog naselja uskoro moći priključivati na javnu vodoopskrbu.

Od iduću godine je u planu izrada distributivnog vodovoda od precrpne stanice Ljupina do Prkosa u vrijednosti oko 7.500.000,00 kn.

Svi ovi radovi se financiraju s 90% sufinanciranja Hrvatskih voda od ukupne vrijednosti investicije.

 

Novagra.hr: Koji su to projekti u vodnom gospodarstvu Brodsko – posavske županije?

 

Ulaže si i u druga područja županije. Možda najzanačajniji IPA projekt koji je u završnoj fazi izvedbe je Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Slavonski Brod Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 29.652.030 EURA Također moram spomenuti da je puno projekata od Okučana do Vrpolja koji se u fazi projektiranja, izgradnje ili pripreme za nove EU projekte.

 

Novagra.hr: Problema ima s tvrtkama za vodoopskrbu i odvodnju

 

Po novom zakonu o vodama svaki poslovni subjekt koji se želi od 01.01.2014. godine baviti vodoopskrbom i odvodnjom mora se uskladiti s zakonom. Ukratko tvrtke koje se žele baviti tom djelatnošću ne mogu imati druge djelatnosti u svom poslovanju, znači ili osnovati nove tvrtke samo za vodovod i odvodnju ili iz starih brisati sve osim vodovoda i odvodnje. Također sve tvrtke su dužne zatražiti usklađivanje djelatnosti odnosno tz. „licencu“ od Ministarstva poljoprivrede do kraja godine. Sve je to povezano s definiranjem vodo uslužnih područja koje se očekuje do kraja godine.

 

Novagra.hr: Kandidat ste za predsjednika gradske organizacije SDP-a Nova Gradiška. Koji su razlozi vaše kandidature?

 

Kako ste već objavili kandidat sam za predsjednika gradske organizacije. Moj cilj je izgradnji suvremene, moderne socijaldemokratske gradske organizacije čiji se rad i ciljevi temelje na principima demokracije, slobode, jednakosti, pravde, humanizma.

Boriti ću se za načela socijalne države sve s ciljem smanjenja bijede i siromaštva, u našem gradu. Zaštita svih ugroženih kategorija stanovništva i osiguravanje uvjeta i sredstava zaštite posebno starih, invalida i nezaposlenih.

 

Bit svega je transparentan rad i podupiranje svakog kvalitetnog i korisnog projekta koji doprinosi razvoju našeg grada i zapošljavanju naših građana.

 

Treba se brinuti o kulturi, školstvu, zdravstvu, problemima infrastrukture, mladima, i umirovljenicima, treba slušati probleme građana.

Čuvati svako postojeće radno mjesto i stvarati preduvjete za otvaranje novih na cijelom području grada, podupirati nove održive investicije i davati potporu investitorima. Inicirati i pomoći u kreiranju EU projekta, aktivno sudjelovati u projektima komunalne i prometne infrastrukture.

Related Post

DOŽIVJETI STOTU

Autor - 08/05/2014 0
U Stipinih sto godina smjestilo se pet država i tri rata DOLINA, 8. svibnja 2014. – Stjepan Jurišić jučer je…

DOŽIVJETI STOTU

Autor - 04/10/2014 0
Iako je sto godina napunio još 12. rujna 2014. i proslavio ih u krugu obitelji, Stjepan Špoljarić iz Adžamovaca svoj…

DUGOVJEČNI BIĆANIĆI

Autor - 16/08/2016 0
STARO PETROVO SELO – Bilo je razloga za slavlje na Veliku Gospu u obitelji Ivana Bićanića u Starom Petrovom Selu.…