REŠETARI

1060 0

REŠETARI, 6. travnja 2014. – Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Rešetari, općinski načelnik Zlatko Aga, uputio je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Rešetari

koja će se dodijeliti povodom Dana Općine Rešetari .Rok za dostavu prijedloga je, 11. travnja 2014. godine

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima općine Rešetari („Službeni glasnik općine Rešetari 1/12) , Načelnik općine Rešetari raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Rešetari u 2014. godini

 

1. Javna priznanja Općine Rešetari dodjeljuju se pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Općine Rešetari, te za njeno promicanje u zemlji i svijetu.

 

2. Javna priznanja koja će se dodjeljivati u 2014. godini su:

 

I Počasni građanin općine Rešetari

II Grb općine Rešetari za životno djelo

III Plaketa općine Rešetari

IV Zahvalnica općine Rešetari

 

3. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:

 

– da se radi o istaknutim pojedincima i pravnim osobama koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim , umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti za unapređenje stanja i razvitka pojedine djelatnosti, kao i doprinos domaćoj i međunarodnoj promidžbi navedenih djelatnosti,

– -da se radi o pojedincima koji u svojoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka,

– Ostvareni rezultati u ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Općine Rešetari.

 

Ako se podnosi prijedlog za dodjelu Grba općine Rešetari, Plakete općine Rešetari, Zahvalnice općine Rešetari pojedincima, uvjet je i prebivalište na području Općine Rešetari ,a za pravnu osobu da ima sjedište na području Općine Rešetari

 

4. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Rešetari mogu podnijeti vijećnici Općinskog vijeća općine Rešetari, radna tijela Općinskog vijeća, općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, najmanje pet fizičkih osoba, pravne osobe i udruge građana sa sjedištem na području općine Rešetari.

 

5. Prijedlog za dodjelu priznanja mora sadržavati: – životopis kandidata (ime i prezime, adresa stanovanja), – točan naziv trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu priznanja, – temeljito obrazloženje razloga predlagatelja.

 

6. U prijedlogu mora biti točno navedena vrsta javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog.

 

7. Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 10 dana od dana objave na web stranici općine Rešetari tj. do 11.04.2014. Prijedlozi koji stignu poslije roka neće se razmatrati.

 

8. Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Rešetari putem Jedinstvenog upravnog odjela općine Rešetari, V.Nazora 30. 35403 Rešetari

 

NAČELNIK OPĆINE

Zlatko Aga

Related Post

DA SE NE ZABORAVI

Autor - 17/09/2013 0
REŠETARI, 17. rujan 2013. – U suradnji s Udrugom roditelja poginulih hrvatskih branitelja i Općinom Rešetari, Osnovna škola “Ante Starčević”…

MOJ PRIJATELJ – KNJIGA

Autor - 29/10/2015 0
REŠETARI 29. listopad 2015. – Udruga „LEDERA“ danas je u dvorištu Dječjeg vrtića „Čarobni svijet“ u u Rešetarima provela građansku…