SAVJETI VOZAČIMA

2381 0

SLAVONSKI BROD, 13. studeni 2015. – Policija podsjeća sve vozače i sudionike u prometu na poštivanje odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama vezano za obavezu uporabe dnevnih i kratkih svjetala danju

tijekom zimskog računanja vremena, prilagođenu i opreznu vožnje zbog jesenskih vremenskih uvjeta (klizav kolnik zbog kiša, blata i lišća na cesti te smanjena vidljivost zbog magle) te s obzirom na dolazak zimskih vremenskih uvjeta na obaveza vozača prilikom zimskih uvjeta na cestama:

 

–          Zimski uvjeti na cesti su uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica.

–          Da se za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu kao i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

–          Da je svaki vozač motornog vozila dužan prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.

–          Da je od 15. studenog do 15. travnja iduće godine prema Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj, koju je donijelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obvezna uporaba zimske opreme za sva motorna vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika.

–            U zimske dionice javnih cesta u Republici Hrvatskoj ulazi 839,2 km autocesta i 1523,3 državnih i županijskih cesta čiji se popis nalazi u Odluci o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj.

–          Zimska oprema propisana je Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti.

–          Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače

 

–          Zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima

Na vozila se ne smiju postavljati gume s čavlima.


–          Gume na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjene za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo s obzirom na svoje tehničke karakteristike može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirane da izdrže onaj dio najvećeg dopuštenog osovinskog opterećenja koje se na njih oslanja.

–          Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču).

 

–          Novčanom kaznom u iznosu od 5 do 15 tisuća kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.

 

–          Novčanom kaznom u iznosu od tisuću i pol do 5 tisuća kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

–          Novčanom kaznom u iznosu od 700 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

 

Bez zimske opreme osim novčane kazne, isključenje iz prometa:


Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

–          Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.

 

–          Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registracijske pločice.

 

–          Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo s ugibališta i sličnih mjesta.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 3 do 7 tisuća kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila,

 

–          Novčanom kaznom u iznosu od 10 do 30 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

 

–          Novčanom kaznom u iznosu od tisuću i pol do 5 tisuća kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

 

 

Pripremio Antun Jakobović,  policijski službenik za odnose s javnošću PUBP

 

Related Post