STARO PETROVO SELO

810 0

Ove godine će se obnoviti općinska zgrada i Pučki dom u Starom Petrovom Selu i asfaltirati cesta Staro Petrovo Selo – Starci

 

STARO PETROVO SELO, 6. srpanj 2012. – Općina Staro Petrovo Selo raspisala je javno nadmetanje za odabir najpovoljnije ponude za radove rekonstrukcije zgrade Općine u Starom Petrovom Selu. Procijenjena vrijednost je 983.000 kuna.

Svi zainteresirani ponuditelji dokumentaciju za nadmetanje mogu preuzeti na adresi elektroničkog oglasnika javne nabave i na internetskim stranicama Općine Staro Petrovo Selo. Ponude moraju prispjeti na adresu naručitelja: Općina Staro Petrovo Selo, 35420 Staro Petrovo Selo, Trg kralja Tomislava bb, do zaključno 18.07.2012. godine do 11:00 sati bez obzira na način dostave.

 

Obnova i rekonstrukcija općinske zgrade jedan je od tri značajna projekta koja će se realizirati u ovoj godini. Drugi je obnova Pučkog doma u Starom Petrovom Selu, a treći rekonstrukcija i asfaltiranje ceste Vinogradarske ulice (Staro Petrovo Selo – Starci) u vrijednosti 2,5 milijuna kuna.

 

U okviru realizacije Programa integralnog razvoja lokalne zajednice EIB-2 Općina Staro Petrovo Selo osigurala je dio sredstava za provedbu projekta rekonstrukcije ove ulice. Radove sufinanciraju Općina Staro Petrovo Selo i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije. Početak radova očekuje se do kraja ljeta ove godine.

Related Post