STEČAJ U MODNOJ KONFEKCIJI NOVA

400 0

NOVA GRADIŠKA, 14. siječanj 2013. – Odužio se stečajni postupak nad Modnom konfekcijom NOVA Nova Gradiška pa je Mirna Vujčić, stečajna sutkinja Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu razriješila dužnosti stečajnog upravitelja

Dalibora Ptačnika i umjesto njega imenovala Krešimira Tomca iz Slavonskog Broda.

 

Skupština vjerovnika MK NOVA može na prvom narednom ili kojem kasnijem ročištu izbrati neku drugu osobu za stečajnog upravitelja umjesto stečajnog upravitelja kojeg je po službenoj dužnosti imenovala stečajna sutkinja.

-Kako je stečajni postupak otvoren 18. svibnja 2005. godine, a stečajni upravitelj Dalibor Ptačnik nije unovčio imovinu stečajnog dužnika koja ulazi u stečajnu masu u roku godinu i pol od dana održavanja izvještajnog ročišta, a niti u roku od godinu i pol dana od dana od skupštine vjerovnika održane dana 26. listopada 2009., a niti je izvijestio sud o razlozima zbog kojih nije izvršio unovčenje ove imovine, ostvaren je zakonski razlog za razrješenje stečajnog upravitelja.

 

Nadalje, zaključkom od 5. studenog 2012. godine stečajni upravitelj je pozvan u roku od tri dana očitovati se u vezi podneska razlučnog vjerovnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 15. listopada 2012. godine o poduzetim radnjama u postupku unovčenja pokretnina stečajnog dužnika, kao i o svim radnjama koje je poduzeo u postupku te dostaviti i Izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase. Zaključak je primio 8. studenog 2012. godine. Međutim, u ostavljenom roku stečajni upravitelj nije izvijestio sud o poduzetim radnjama niti dostavio traženo Izvješće o tijeku postupka i stanju stečajne mase.

 

Dužina trajanja stečajnog postupka, činjenica da stečajni upravitelj nije unovčio pokretnu imovinu stečajnog dužnika te da nije postupio po zaključku suda od 5. studenog 2012. sve do donošenja odluke o razrješenju, predstavljaju po ocjeni suda, važan razlog zbog kojeg nema potrebe posebno pozivati stečajnog upravitelja na očitovanje prije donošenja odluke o razrješenju dužnosti – obrazlaže odluku stečajna sutkinja Mirna Vujčić.

Related Post

Miss universe

Autor - 09/12/2011 0
NOVA GRADIŠKA, 9. prosinac 2011. – Zamjenici gradonačelnika dr. Lješa Rakas-Vujčić i Milan Mateša, te Dinka Matijević, direktorica Turističke zajednice…