Turistički ured BPŽ na graničnom prijelazu dijelio promotivne materijale

710 0

Dobrodošlicu pokazali dijeljenjem licitarskih srca, vrećica lavande, kemijskih olovki, tematskih brošura eno – gastro ponude naše županije
SLAVONSKI BROD – Dana 11. kolovoza 2019.godine(nedjelja), na graničnom prijelazu sa BiH Turistički ured Brodsko-posavske županije je sukladno zadaćama i ciljevima, a uz odobrenje i potporu Glavnog ureda HTZ-a organizirao dijeljenje promotivnih materijala (licitarska srca, vrećice lavande, kemijske olovke, tematske brošure eno – gastro ponude naše županije).
Motiv ove akcije je izraziti dobrodošlicu, ali i mali znak pažnje i zahvalnosti na ukazanom povjerenju i odabiru Brodsko – posavske županije kao turističke destinacije.
Budući da kroz našu županiju tranzitira veliki broj turista te nam prema podacima iz eVisitor sustava najveći promet (dolasci i noćenja) ostvaruju upravo turisti u tranzitu, ocijenili smo da im na ovaj način zahvalimo na ukazanom povjerenju.
Cilj ove akcije je pozicioniranje Hrvatske kao zemlje ljubaznih domaćina, ali i ujedno upoznati turiste sa turističkim aktivnostima i atrakcijama naše županije. Upravo smo zato dijelili i turistički katalog koji sadrži najvažnije informacije o eno gastroturističkoj ponudi Brodsko-posavske županije kao i popis restorana gdje se može doživjeti Slavonija u pravom smislu riječi a koji su dio mreže restorana koji su brendirani pod nazivom „Okusi graničarskog posavlja“. Ovakve i slične akcije su uobičajene u županijama koje graniče sa susjednim državama te je na taj način uz odobrenje Granične policije i potporu HTZ-a ova aktivnost Turističkog ureda dobra praksa koja se uklapa u zadaće i ciljeve turističke promocije.
Sličnu akciju proveo je i ove godine Glavni ured HTZ-a,u srpnju,na graničnom prijelazu sa Slovenijom.
Putnici su reagirali vrlo pozitivno što je nama u Turističkoj zajednici nagrada i ohrabrenje.
Također je bitno istaknuti da se prema eVisitor sustavu bilježi rast dolazaka i noćenja stranih turista i u ovoj godini.
(Direktorica Ureda Turističke zajednice Brodsko-posavske županije Ružica Vidaković, univ. spec. oec.)

Related Post