UDRUGA GLUHIH I GRAD NOVA GRADIŠKA: „Inkluzija za sve“

1075 0

Autor: Nikolina Jureković

NOVA GRADIŠKA – Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška jučer je, 30. svibnja, održala jednodnevni trening u sklopu projekta „Inkluzija za sve“. Projekt je financiran sredstvima Grada Nova Gradiška, a projektne aktivnosti će se provoditi do sredine srpnja.

Trening je bio namijenjen osobama koje rade s mladima i skupinama u nepovoljnom položaju; a na njemu su sudjelovali predstavnici organizacija civilnog društva, osnovnih i srednjih škola, te javnih institucija.

Sudionici su kroz neformalne metode rada obradili naučili što je inkluzija, mapirali zajednicu te identificirali marginalizirane skupine u lokalnoj zajednici, od kojih su istakli djecu i mlade iz siromašnih obitelji te osobe romske nacionalnosti. U nastavku programa učili su kako definirati potrebe ciljnih skupina, te oblikovati ciljeve i program svojih aktivnosti u skladu s njima.

Nakon kraće pauze za ručak, sudionici su kroz metodu iskustvenog učenja „Učini korak naprijed“ modificiranu specifično za potrebe ovog treninga s ulogama prilagođenima lokalnom kontekstu, iskusili i na plastičan način vidjeli društvenu nejednakost te razlike u mogućnostima pojedinca. Uslijedila je rasprava o simulaciji tijekom koje su sudionici iznijeli ideje i mišljenja o tome kako smanjiti nejednakosti u društvu, što je potrebno učiniti unutar institucionalnog okvira, a što svatko od nas može učiniti kako bi se pružile jednake mogućnosti deprivilegiranim članovima zajednice. Kroz završnu sesiju sudionici su upoznati s različitim metodama provođenja evaluacije, te njihovom prijenosu iz okvira neformalnog obrazovanja u sustav formalnog obrazovanja.

Na kraju programa provedena je evaluacija ovog treninga iz koje smo zaključili kako su sudionici bili iznimno zadovoljni programskom i logističkom provedbom ovog treninga. Također, istaknuta je važnost omogućavanja ovakvih stručnih osposobljavanja u lokalnom kontektu, jer su isti uglavnom dostupni na međunarodnoj razini, što predstavlja prepreku članovima lokalne zajednice zbog financijskih ili organizacijskih razloga.

Najvažniji rezultat treninga jest doprinos osobnom i profesionalnom razvoju sudionika, te nadasve razvoju njihove socijalne i građanske kompetencije.

Napominjemo kako je projektom predviđena izrada priručnika na hrvatskom jeziku koji će sadržavati metode za rad s mladima i ostalim građanima na temu inkluzije, koje su inače dostupne isključivo na engleskom jeziku (zahtijevajući visoki stupanj poznavanja engleskog), što predstavlja jezičnu barijeru za zainteresirane korisnike. Sve metode kao i prateći materijali potrebni za rad bit će objavljeni na hrvatskom jeziku i dostupni besplatno u.pdf formatu kako bi ih svi zainteresirani mogli lako i aktivno koristiti u svom radu; te ćemo pravovremeno obavijestiti javnost i sve zainteresirane korisnike o izdavanju ovog priručnika.

Sljedeća projektna aktivnost je provođenje kampanje s ciljem podizanja vidljivosti neformalnog obrazovanja, aktivnog sudjelovanja i inkluzije. Bit će provedena putem društvenih mreža, te lokalnih medija. Želimo doprijeti do skupina neobuhvaćenih projektnim aktivnostima, te šire društvene zajednice, te ih upoznati s procesom neformalnog obrazovanja i benefita koji proizlaze iz njega kako bi usvojili pozitivan stav prema neformalnoj edukaciji te povećali zainteresiranost i aktivno sudjelovanje.

U konačnici očekujemo da ćemo provedbom ovog projekta doprinijeti kvalitetnijem radu sa skupinama u nepovoljnom položaju (mladima s manje mogućnosti, pripadnicima manjina, osobama s invaliditetom) na području lokalne zajednice. Vjerujemo kako ćemo pružanjem znanja, vještina i metoda sudionIcima doprinijeti aktivnijem uključivanju njihovih korisnika, kako u aktivnosti neformalnog obrazovanja, tako u društvo u cIjelosti.

Related Post