ŽUPAN U BRUXELLESU

761 0

Dvodnevnom plenarnom zasjedanju Odbora regija pri Europskom parlamentu 28. i 29. studenoga u Bruxellesu prisustvovao je i naš župan Danijel Marušić.

Prema onome što je vidljivo iz dnevnog reda, na plenumu se prvi dan raspravljalo o Izvješću o građanstvu EU-a za 2013., Fondu solidarnosti EU-a, rezultatima pregovora o kohezijskom paketu EU-a za razdoblje 2014.-2020., Smjernicama EU-a za državnu pomoć zračnim lukama i zračnim prijevoznicima, Okviru za buduću politiku luka EU-a, Dodatnoj vrijednosti makroregionalnih strategija, Strategiji integracije Roma, zatim su uslijedila izvještavanja, rasprave i usvajanje mišljenja o uvođenju potpune elektroničke javne nabave, poboljšanju suradnje između javnih službi za zapošljavanje te Akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi. Naredni dan je bilo riječi o Nacrtu rezolucije o političkim prioritetima Odbora regija za 2014. na temelju zakonodavnog i radnog plana Europske komisije, Paketu mjera za pametne granice, državnim potporama za ribarstvo i akvakulturu, Uredbi o službenom nadzoru te Strateškim smjernicama za održiv razvoj akvakulture EU-a.

 

Related Post