UPOZORENJE: Građani su dužni redovito uklanjati ambroziju

861 0

Protiv građana koji ne uklanjaju ambroziju pokrenut će se prekršajni postupak

NOVA GRADIŠKA, 3. kolovoza 2019. – Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove Grada Nove Gradiške obavještava vlasnike i korisnike obrađenog i neobrađenog poljoprivrednog i drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) na području Grada da su, sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije („Narodne novine“ broj 72/07), Odluci o agrotehničkim mjerama („Novogradiški glasnik“ broj 4/14) i Odluci o obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Grada Nove Gradiške („Novogradiški glasnik“ broj 8/03), dužni redovito uklanjati ambroziju sa svojih površina tijekom vegetacije u više navrata, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja, a sve u svrhu zaštite zdravlja građana.

Ambrozija je jednogodišnja zeljasta biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine.

Zbog svoje izuzetno velike reprodukcijske moći i dobre sposobnosti prilagođavanja novim okolišnim uvjetima, vrlo se brzo širi, a najčešće raste na neobrađenim površinama.

Pelud ambrozije jedan je od najjačih poznatih alergena. Na sluznicama dišnih organa pelud kod osjetljivih bolesnika može izazvati alergijsku reakciju – crvenilo očiju, suzenje, začepljenje nosa, kihanje, kašalj, otežano disanje, astmu, promjene na koži i sl.

Najdjelotvorniji pristup suzbijanju ambrozije je primjena mehaničkih mjera (kultivacija, okopavanje, redovita košnja), agrotehničkih (obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba kulture, prašenje strništa) i kemijskih mjera (herbicidi).

-Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama i Odluci o komunalnom redu („Novogradiški glasnik“, broj 2/04, 2/08 i 7/09) redovito će kontrolirati Komunalni redar, te će se protiv onih koji ih se ne pridržavaju poduzimati odgovarajuće mjere u skladu sa svojom nadležnošću.

U cilju izbjegavanja pokretanja prekršajnih postupaka, molimo građane da postupaju sukladno ovoj obavijesti – kaže komunalni redar Manuela Stipetić, dipl. oec.

Related Post

PROJEKTI I ULAGANJA

Autor - 20/09/2012 0
Naša županija time potvrdila kako može uspješno predstavljati poslovne projekte stranim ulagačima

POUMAR: Lektira za  5 

Autor - 09/06/2021 0
Dragi prijatelji umjetnosti, s veseljem objavljujemo kako je u Godini čitanja Ministarstvo kulture i medija RH prepoznalo naš program Lektire…