VISOKE NOVČANE KAZNE

491 0

U povodu učestalih medijskih napisa i upita građana o podnošenju prekršajnih prijava protiv građana kojima je istekao rok važenja osobne iskaznice, Ministarstvo unutarnjih poslova jučer je dalo sljedeće priopćenje:

 

Izmijenjenom odredbom članka 5. stavka 1. Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine, broj: 68/13), koji stupio na snagu 8. lipnja 2013. godine, propisano je da se osoba ne smije služiti osobnom iskaznicom ako:

 

·        su se promijenili osobni podaci o njezinom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako je promijenila prebivalište u Republici Hrvatskoj,

·        slika na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe,

·        joj je istekao rok važenja,

·        je oštećena ili iz bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi.

 

Člankom 24. stavkom 1. točkom 1. Zakona o osobnoj iskaznici propisano je da će se novčanom kaznom od 3.000,00 do 4.500,00 kuna kazniti za prekršaj osoba koja se služi osobnom iskaznicom kojom se ne smije služiti (članak 5. stavak 1.). Među razlozima zbog kojih se osoba ne smije služiti osobnom iskaznicom je i istek roka njenog važenja. Dakle, služenje osobnom iskaznicom kojoj je istekao rok važenja je prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 3.000,00 do 4.500,00 kuna.

 

Stavkom 2. članka 5. Zakona o osobnoj iskaznici propisano je da je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovog članka. To znači da je u slučaju isteka važenja osoba dužna u roku od 15 dana od dana isteka važenja osobne iskaznice podnijeti zahtjev za izdavanje nove.

 

Prema tome, prekršajni postupak se pokreće protiv osobe kada se utvrdi da se služi osobnom iskaznicom iako joj je istekao rok važenja. Ali, prekršajni postupak neće se pokretati protiv osobe kada podnosi zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice bez obzira što je rok važenja prethodne protekao više od 15 dana.

 

Svrha pokretanja prekršajnih postupaka je da se osobe ne služe nevažećom osobnom iskaznicom u pravnom prometu s obzirom da je osobna iskaznica osnovna identifikacijska isprava koju moraju imati svi hrvatski državljani stariji od 16 godina koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a kojom se identificiraju u svim poslovima pred tijelima javne vlasti kao i pred drugim ustanovama te pravnim i fizičkim osobama.

 

Građani su dužni voditi brigu o rokovima važenja svojih osobnih iskaznica jer zbog zaštite osobnih podataka nije moguće javno objavljivati podatke o osobama kojima je istekao rok važenja osobnih iskaznica (primjerice putem web stranica). Ostale isprave, putovnica, nisu obvezni dokumenti i nisu propisane sankcije zbog ne ishođenja nove nakon isteka roka važenja.

 

Related Post

IDOL KOJI SE NE ZABORAVLJA

Autor - 14/10/2013 0
NOVA GRADIŠKA, 14. listopada 2013. – Da se i ove godine u Novoj Gradiški evociraju sjećanja Tošu Proeskog, makedonskog slavuja…