Za ljepšu i čišću Novu Gradišku

926 0

Nova Gradiška, 24. srpnja 2019. – S ciljem poticanja održivog razvoja, Grad Nova Gradiška trenutno provodi projekt „Gradnja reciklažnog dvorišta „Šagulje-Ivik“. Vrijednost projekta je 6.151.692,79 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 4.500.000,00 HRK, odnosno 75% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova. Završetak projekta planiran je tijekom mjeseca kolovoza 2020. godine.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Novoj Gradiški doprinijet će se povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na novogradiškom području te će se smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Projekt je usklađen s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a njegovom realizacijom će se unaprijediti razvoj nedostatne infrastrukture.

Djelovanje novoizgrađenog i opremljenog reciklažnog dvorišta u Novoj Gradiški svim građanima omogućit će se racionalno gospodarenje otpadom, točnije moći će predati 48 vrsta otpada uključujući sljedeće: glomazni otpad, željezo, neželjezni metali, plastika HDPE i PET, stari papir i karton, tekstil, staklo i staklena ambalaža, jestiva ulja i masti, biorazgradivi otpad, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, stari lijekovi, citotoksici, citostatici, opasni elektronički otpad.

Reciklažno dvorište održavat će Odlagalište d.o.o. iz naknade za obavljenu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, stoga će svi korisnici koji plaćaju navedene usluge moći bez naknade odlagati otpad u reciklažnom dvorištu.

Projekt Gradnja reciklažnog dvorišta „Šagulje-Ivik“ je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, a dodatne informacije možete naći na web stranici Grada Nova Gradiška: https://novagradiska.hr/news/projekt-gradnja-reciklaznog-dvorista-sagulje-ivik-kk-06-3-1-03-0090/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost korisnika Grada Nova Gradiška.

 

 

Related Post

DAN OTVORENIH VRATA TEHNOPARKA

Autor - 30/05/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 30. svibanj 2012. – U prostorima Poslovno inovacijsko potpornog centra Industrijskog parka Nova Gradiška danas je održan Dan…