Zajednička sjednica Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti i Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška

333 0

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 18.  veljače 2020. – Jučer je održana zajednička sjednica Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti   i Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Nova Gradiška, koje je osnovano prošle godine i djelovalo  šest mjeseci na  čelu s predsjednikom  Markom Ćosićem.  Usvojena su  izvješća o radu za 2019. i planovi rada za 2020. godinu.

Izvješće Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti, u odsutnosti predsjednice mr. Ljiljane Lukačević,  ponijela je  potpredsjednica  Mihaela Đeraj,  ističući  da je  plan rada za 2019. u potpunosti realiziran kroz više  od 40 aktivnosti.

Pored  5 radnih sjednica, rijekom prošle godine obilježeni su  Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan nepušenja, Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droge, Svjetski dan mentalnog zdravlja i Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, te s više od 20 aktivnosti u Mjesecu borbe protiv ovisnosti.

-Održane su brojne tribine, radionice, edukacije, okrugli stolovi, školski preventivni programi u  osnovnim i srednjim školama, a preventivne programe  provodili su Policijska postaja, Centar za socijalnu skrb, Zavod za javno zdravstvo, Opća bolnica i  Crveni križ-  kazala je Mihaela Đeraj  i sjednicu  iskoristila kao priliku da se zahvali  svima  na njihovom trudu i aktivnostima  koje su  volonterski provodili. Zahvalila je i  novogradiškim medijima koji su pratili sve  aktivnosti.

Koordinacijsko tijelo za prevenciju ovisnosti će  i  u  2020. godini  nastaviti provoditi  preventivne programe  raznih oblika ovisnosti djece, mladih i odraslih,  afirmirati aktivno i  organizirano korištenje slobodnog vremena i zdravih stilova života,  ukazivati nas problematiku ovisnosti, uključujući i nove  ovisnosti kao i što je Internet.     Jačati će se  mreže partnerstva u prevenciji, uključivati  stručnjake  u preventivne programe, te senzibilizirati javnost na ovu problematiku, posebno roditelje.

Istaknimo da će   Koordinacijsko tijelo za prevenciju ovisnosti  ove godine  15 godina rada obilježiti  svečanom sjednicom.

Izvješće o radu Vijeća za prevenciju kriminaliteta podnio je predsjednik Marko Čosić.

-Prvi put smo se sastali u lipnju prošle godine.  Vijeća za prevenciju kriminaliteta  Grada Nove Gradiške, kao radno tijelo gradonačelnika,  u potpunosti  je realiziralo  plan i program za drugu polovicu 2019. godine u  kojoj su  održane su dvije sjednice. Realizirana su dva planirana projekta. Jedan  je “Preventivni program krađe bicikala” u organizaciji Policijske postaje  Nova Gradiška, Savjeta mladih Grada Nova Gradiška, BK Psunj i HAK Nova Gradiška. Za projekt je  potrošeno 500 kuna,  koje smo dobili od Koordinacijskog tijela, za izradu registracija za bicikle.  Druga realizirana aktivnost je  Iniciranje video nadzora na širem području  gradske uprave  i  gradskom trgu – kazao je Marko Ćosić.

-Stanje kriminaliteta na području PP Nova Gradiška  u  2019. godini je  bolje  u odnosu na 2018. godinu. Bilježi se blagi pad broja kaznenih dijela, smanjenje prekršaja iz javnog reda i mira i obiteljskog nasilja, te broja prometnih nesreća.  Iako  bilježimo porast za jednu poginulu osobu više,  broj prometnih nesreća sa smrtno stradalim osobama je ostao isti. U jednoj prometnoj nesreći  smo imali dvije poginule osobe, tako da nam je prošla godina završila s 3 smrtno stradale osobe, jednom više nego 2018. godine – kazao je Marin Marjanović,  načelnik Policijske postaje Nova Gradiška, Marin Marjanović:

Vijeća za prevenciju kriminaliteta ove godine će  povećati broj aktivnosti, posebno  preventivnih, kako bi se utjecalo na smanjenje kriminaliteta,  povećao osjećaj sigurnosti kod građana i ukupna kvaliteta života. Vijeće će u aktivnosti u rad    uključivati    institucije i  organizacije, te  građane kako bi se postigla veća  sigurnost.

Dr. Ljepša Rakas-Vujčić, članica Vijeća za prevenciju kriminaliteta i predsjednica Gradskog vijeća Grada Nova Gradiška,  pohvalila je rad Koordinacijskog tijela za prevenciju ovisnosti Grada Nove Gradiške  i Vijeće za prevenciju kriminaliteta i doprinos koji daju njihovi članovi u školama i ustanovama.

-Marljivo svi rade u svojim školama i ustanovama   na planiranim zadaćama.  Mislim da je suradnja odlična, a što se vidi po brojkama. Najbolje bi bilo kada ovakvih koordinacijskih tijela ne bi  ni bilo, što znači da kriminaliteta ne bi  bilo. Međutim,  to je utopijsko razmišljanje  i sve dok ima ovisnosti i kriminaliteta moramo se sastajati   i raditi. Ako gledamo što se sve događa u našoj metropoli mislim da je kod nas stanje jako  dobro, ali uvijek sve može bit  bolje.  Trebamo i dalje nastavit ovako radit,  družiti se  i razmjenjivati iskustva, te doprinosimo smanjenju kriminaliteta na području grada Nova Gradiška –   kazala je  Dr. Ljepša Rakas-Vujčić.

 

Related Post

GRADU ZA ROĐENDAN

Autor - 04/12/2014 0
NOVA GRADIŠKA, 4. prosinac 2014. – Mališani iz Dječjeg vrtića Nova Gradiška danas su tradicionalno uoči Dana grada, predvođeni svojim…