ZDRAV ŽIVOT 200 milijuna kuna za zaštitu okoliša

1905 0

DAVOR, 23.travnja 2010. – Do kraja smo uredili sustav gospodarenja komunalnim otpadom na području općine Davor, koji može korisiti i više drugih općina. Da li će se na ovoj lokaciji obavljati mehaničko-biološka obrada je pitanje daljnjeg gospodarenja otpadom na području Županije. Na području ove općine još se realizira nekoliko

 projekata vezanih za gospodarenje otpadom i energetsku učinkovitost. Mogu konstatirati jednu dobru i kvalitetnu suradnju s čelnicima općine za koju je Fond i dalje otvoren za sve projekte koje prepoznamo kako kvalitetne projekte za zaštitu okoliša i enegretsku učinkovitost. U Brodsko-posavskoj županiji Fond ima 66 projekata za koje je osigurao 166 milijuna kuna, uglavnom bespovratne financijske pomoći. Kada se tome dodaju sredstva namijenjena za gospodarenje posebnim kategorijama otpada kao što je ambalažni otpad, gume, baterije, akomulatori, ulja, elektornski i električnini otpad, onda dolazimo do blizi 200 milijuna kuna – kazao je u Davoru Vinko Mladineo – direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. (F.S.)  

 

Related Post