Župan Marušić donio odluku o proglašenju elementarne nepogode za Slavonski Brod i susjedne općine

243 0

SLAVONSKI BROD, 7. kolovoza 2020. – Župan Danijel Marušić je donio odluku kojom proglašava prirodnu nepogodu na području Grada Slavonskog Broda i općinama Bebrina, Brodski Stupnik, Oriovac, Sibinj i Podcrkavlje zbog olujnog nevremena koje je ta mjesta iahvatilo 4. kolovoza. Na navedenim područjima nanesene su velike materijalne štete na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim usjevima.

Na temelju članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine” br. 16/19) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 15/13 – pročišćeni tekst), župan Brodsko-posavske županije donio je

 

ODLUKU

o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom, obilnom kišom te tučom na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim usjevima na području Grada Slavonskog Broda i općinama Bebrina, Brodski Stupnik, Oriovac, Sibinj i Podcrkavlje

I

Proglašavam prirodnu nepogodu na području Grada Slavonskog Broda i općinama Bebrina, Brodski Stupnik, Oriovac, Sibinj i Podcrkavlje zbog olujnog nevremena. Na navedenim područjima nanesene su velike materijalne štete na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim usjevima dana 04. kolovoza 2020. godine.

II.

Pozivam sve oštećenike na navedenim područjima da prijave štetu nadležnom gradskom i općinskim povjerenstvima u pisanom obliku, na propisanom obrascu, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

III.

Obvezujem Gradsko i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da unese sve zaprimljene prve procjene šteta u Registar šteta u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, a konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku prijave županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem Registra šteta.

IV.

Obvezujem Županijsko povjerenstvo da prijavljene konačne procjene štete dostavi Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode putem Registra šteta, a prilikom konačne procjene prihvati isključivo procjene koje je obavilo Gradsko i općinska povjerenstva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Related Post