ŽUPANIJA: Potpisani ugovori za financiranje programa i projekata udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi

696 0

Autor bpz.hr
SLAVONSKI BROD, 4. srpnja 2019. – U Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije svečano su danas potpisani Ugovori o odobrenim sredstvima za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Brodsko-posavsku županiju iz djelokruga Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u 2019. godini. Novčana sredstva za projekte i programe raspoređena su pojedinačno po korisnicima, za namjenu i sufinanciranje odabranih programa i projekata. Sredstva u ukupnom iznosu 300.000,00 kn dodijeljena su za programe 18 udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Za 16 programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi od općeg dobra predviđeno je u proračunu 90.000,00 kn, za sedam programa umirovljeničkih udruga osigurano je 180.000,00 kn, a za program savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja udruge „Brod”-grupe za ženska ljudska prava predviđen je iznos 186.273,00 kn.
Čestitajući svim potpisnicima ugovora na kvalitetnim programima i projektima provedbom kojih uvelike unapređuju kvalitetu života u svojoj sredini i skrbe o korisnicima svojih usluga, župan Danijel Marušić i zamjenik Damir Mirković izrazili su i zadovoljstvo radom brojnih udruga, te naglasili kako će Brodsko-posavska županija i ubuduće pratiti sve kvalitetne programe koji u svome fokusu imaju ranjive i marginalizirane skupine, te su usmjereni njihovu boljitku

Related Post