Arheološka istraživanja srednjovjekovne ivanovačke utvrde Sv. Ivan Trnava

1908 0

NOVA GRADIŠKA, 11. studeni 2018. – Arheološki odjel Gradskog muzeja Nova Gradiška je tijekom rujna-listopada 2018. godine nastavio sustavno arheološko iskopavanje lokaliteta ivanovačke utvrde Sv. Ivan Trnava – Gornji Bogićevci.Voditeljica istraživanja bila je dr.sc. Marija Mihaljević, viša kustosica Arheološkog odjela Gradskog muzeja Nova Gradiška, uz mag. angl. Ivicu Brtana, tehničara Antu Ćalušića te studenticu arheologije Tenu Sokić i sa šest fizičkih radnika (Općina je ustupila povremeno još trojicu). Konzervatorski nadzor proveo je dipl. pov. umjet. Ratko Ivanušec, viši stručni savjetnik i Petar Seletković, dipl. pov. pri Konzervatorskom odjelu u Slavonskom Brodu. Istraživanje je financirano sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske te sredstvima Brodsko-posavske županije i Općine Gornji Bogićevci.

Građevni ostaci ivanovačke utvrde Sv. Ivan Trnava nisu se očuvali do današnjih dana te se ona danas u prostoru izdvaja isključivo prema konfiguraciji terena. Prema tipologiji tlocrta, ova utvrda predstavlja tip nizinske utvrde s pravokutnom središnjom jezgrom okruženom dvjema obrambenim nasipima i grabama, koje su u vrijeme njezinog funkcioniranja vjerojatno bile ispunjene vodom (tzv. Wasserburg). Vanjske tlocrtne dimenzije kompleksa iznose oko 107,4 x 107,4 m. Veličina središnje pravokutne jezgre iznosi oko 38,0 x 24,2 m.Prvi obrambeni nasip danas je većim dijelom deformiran i iz tog je razloga nejednake debljine, u prosjeku 6 – 7 m. Debljina drugog obrambenog nasipa iznosi oko 3 m.

Sustavna arheološka istraživanje utvrde započela su 2014.godine. Dosadašnjim arheološkim iskopavanjima od 2014. godine obuhvaćen je sjeveroistočni prostor središnje pravokutne jezgre utvrde. Ova cjelina obilježena je u prostoru kao Sonda 1 i Sonda 2 (kasnije preimenovane u Sondu A i B). Preliminarni rezultati pokazali su da se radi o fortifikaciji u čijoj je gradnji kao jedan od osnovnih građevnih materijala korišteno drvo. Arheološkim iskopavanjima istražni je prostor proširen na sjeverozapadni dio središnje jezgre na kojem su otvorene dvije nove istražne sonde, Sonda Ci D. Ukupna novootvorena površina iznosi 332 m2.

Arheološkim istraživanjima lokaliteta Sv. Ivan Trnava prikupljeni su brojni nalazi pokretnog arheološkog materijala, među kojima su i ove godine najzastupljeniji ulomci keramičkog posuđa, a česti su razni uporabni predmeti od keramike (pekve, utezi), metala (noževi, klinovi) i kamena (brusevi). Keramika je većinom pečena u tonovima smeđe, sive i crne boje, a rjeđe u tonovima crvenkaste i oker boje. U većoj mjeri zastupljeni su ulomci grubljeg kuhinjskog posuđa, dok se u nešto manjoj mjeri javljaju i ulomci finijeg stolnog posuđa. Među kuhinjskim posuđem od oblika se izdvajaju lonci, zdjele i tanjuri, s jače ili slabije izvijenim rubom koji je s gornje strane zaobljen, ravno ili koso odrezan, dok mu je vanjska strana uglavnom naglašena i najčešće oštrije ili višestruko profilirana. Od ukrasa su prisutna široka rebra, urezane vodoravne linije ili jednostruke valovnice, ukras izveden utiskivanjem kotačića u više vodoravnih nizova te ukras u vidu vodoravnog niza široko raspoređenih otisaka vrha prsta. Među stolnim posuđem od oblika su zastupljene čaše, vrčevi i boce, rađeni najčešće u crvenkastim i oker tonovima. Od ukrasa se javljaju crveno oslikani pravolinijski motivi izvedeni izravno na vanjskoj površini posuđa ili na bjeličastom premazu koji je na nju nanesen te uža ili šira rebra izvedena u više vodoravnih nizova. Prikupljeni arheološki materijal preliminarnom analizom smješta se u razdoblje od 13. do 16. stoljeća. (Gradski muzej)

Related Post

GRADSKA KUGLAČKA LIGA 2017.

Autor - 28/05/2017 0
Odigrano je šesto kolo Gradske kuglačke lige 2017 , u svim utkmicama su postignuti očekivani rezultati,.U 6. Kolu od pojedinaca…