BOLJA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1138 0

REŠETARI, 8. siječnja 2015. – Na prigodnoj svečanosti danas je u Zdravstvenoj ambulanti u Rešetarima počeo s radom drugi tim obiteljske medicine koji vodi dr. Danijel Tadić.

Općina Rešetari je u suradnji s Domom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška godinu dana pripremala uvjete za rad još jednog tima opće medicine. Da bi se dobila dozvola Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja bilo je potrebno osigurati uvjeti, ponajprije dovoljan broj pacijenata. Općina Rešetari uputila javni proglas mještanima svih naselja u općini ali i mještanima šireg novogradiškog područja. Osiguran je dovoljan broj pacijenata pa se moglo pristupiti zadovoljavanju i drugih uvjeta za rad ambulante.

-Kada smo dobili suglasnost HZZO-a za otvaranje ambulante prostor namijenjen za njen rad je dijelom bio opremljen. Općina je osigurala opremu za informatizaciju i klimatizaciju, te ostale uvjete za rad ambulante. Utrošili smo 25.000 kuna što je doprinos Općine pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti mještana. Imamo dogovore za daljnju suradnju s Domom zdravlja pa ćemo i dalje pomagat rad ambulante i unapređivati zdravstvenu zaštitu. – kazao je Općinski načelnik Zlatko Aga, zahvalio se na suradnji Marijanu Šapini, ravnatelju Doma zdravlja i dr. Danijelu Tadiću jer se odlučio raditi u ambulanti u Rešetarima.

Govoreći o suradnji s Općinom Rešetari Marijan Šapina je najavio otvaranje još dvije ambulante obiteljske medicine. Jedna će biti u Vrbju, a druga u Cerniku.

Dr. Tadić je izrazio zadovoljstvo što preuzima ambulantu. Zahvalio se svima koji su sudjelovali u inicijativi za njeno otvaranje, trudu da se prikupi potreban broj pacijenata i osiguraju sredstva potrebna za opremanje ambulante, prije svega djelatnicima Općine Rešetari. Dr. Tadić se nada svom zadovoljstvu, ali i zadovoljstvu pacijenata koji će liječiti.

Dr. Orlen Car, voditeljica prvog tima obiteljske medicine u ambulanti u Rešetarima, podsjetila je na njeno otvaranje prije šest godina i izrazila zadovoljstvo što se prikupilo dovoljno pacijenata i stekli uvjeti za otvaranje još jedne ambulante pa će, kako je naglasila, dolazak dr. Tadića i njoj olakšati rad.

Sastavni dio ukupne zdravstvene zaštite u općini Rešetari je i Ljekarna „Zubović“. Istaknuo je to načelnik Zlatko Aga, a njena vlasnica Mirjana Zobović izrazila zadovoljstvo što svi skupa rade na zadovoljavanju zdravstvenih potreba stanovnika ove općine.

Related Post

KLD REŠETARI

Autor - 16/06/2012 0
REŠETARI, 16. lipanj 2012. – Danas je u Rešetarima u organizaciji KLD Rešetari počela s radom 15. međunarodna likovna kolonija…