DAVOR CIBULA PREDSJEDNIK FORUMA MLADIH SDP- A

918 0

SLAVONSKI BROD – Dana 07.12.2013 godine s početkom u 18 sati

u 18 sati održana je konvencija foruma mladih SDP-a Gradske organizacije Slavonski Brod sa slijedećim dnevnim redom:

 

 

 

1. Otvaranje konvencije

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Usvajanje poslovnika o radu konvencije

4. Izbor radnih tijela konvencije

5. Pozdravna riječ gostiju

6. Izvještaj predsjednika o rau FM SDP GO Slavonski Brod

7. Usvajanje pravila GO FM SDP Slavonski Brod

8. Izbor predsjednika/ce, potpredsjednika/ce i članova Gradskog odbora FM SDP Slavonski Brod

9. Riječ novoizabranog predsjednika/ce GO FM SDP Slavonski Brod

10. razno

 

Na Konvenciji je, sukladno pravilima Foruma mladih GO SDP Slavonski Brod, za predsjednika Gradske organizacije Foruma mladih SDP Slavonskog Broda jednoglasno izabran Davor Cibula. Za potrpedsjednike su izabrani Vedran Glavaš i Dario Kasipović, a za članove Gradskog odbora, također jednoglasno, izabrani su Damjan Kovačević, Zoran Komesarović i TihanaDankić.

 

Konvenciju su u ime Gradske organizacije SDP Slavonskog Broda pozdravili potpredsjednici Goran Knežević i Stribor Valenta.

Related Post