DAVOR VLAOVIĆ U SABORU: Dok se ne riješi problem zagađenja zraka u Slavonskom Brodu mi iz HSS-a ćemo bit suzdržani kod glasovanja o zakonima koji rješavaju problematiku zaštite okoliša

1755 0

ZAGREB -Na dnevnom redu Hrvatskog sabora u srijedu , 24 siječnja bio je Konačni prijedlog Zakon o zaštiti okoliša. O zakonu je u ime kluba HSS-a raspravljao zastupnik Davor Vlaović koji je upozorio na strogost hrvatskog zakonodavstva u odnosu na europske direktive, a kada je riječ o zaštiti zraka podsjetio je na problem zagađenog zraka u Slavonskom Brodu o kojem se povremeno priča ali se ništa ne rješava.

Trebamo li zaista biti stroži od Europe?

„Usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s EU direktivama je nužno i pozitivno, ali se mora provoditi na način da ne usložnjava život hrvatskim građanima i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, u praksi se upravo to događa. Veliki problem je i kada takvo usklađivanje zaustavi investicije i povlačenje sredstava namijenjenih usklađivanju hrvatskog gospodarstva s europskim, najčešće se to događa. Usklađivanje zakonodavnog okvira trebalo bi donijeti pojednostavljenje procedura.

Zaštita okoliša i prostorno planiranje su nedjeljivi , ipak nakon konzultacija s načelnicima, gradonačelnicima i strukom naše primjedbe su sljedeće:

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) propisana člancima 63. do 75. je „postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom strategije, plana ili programa“ i prezahtjevan je za jedinice lokalne samouprave.

Postupci ocjene i procjene utjecaja na okoliš su komplicirani, produljuju i poskupljuju postupak izrade i donošenja prostornih planova. Treba ih pojednostavniti i utvrditi iznimke za koje tako složene postupke ne treba provoditi kao na primjer za postupak ocjene o potrebi strateške procjene za planiranje okretišta na kraju slijepe stambene ulice Ili za promjenu odredbe za provođenje kojom se određuje katnost građevine unutar naselja u stambenom dijelu građevinskog područja.

Kad se u postupku ocjene utvrdi da treba provesti stratešku procjenu, tek tada nastupaju problemi za jedinicu lokalne ili regionalne samouprave. Prije svega zato jer nije predvidjela sredstva za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš, pa za plaćanje posebnog Povjerenstva, početak investicije iz tog razloga najčešće kasni.

Trebamo li zaista biti stroži od Europske direktive koja, u ovom slučaju, vrlo obazrivo ostavlja prostora državi članici da sama procijeni za koje će se dokumente ovi postupci provoditi.

Važno je i usklađivanje poljoprivredne proizvodnje, a naši poljoprivrednici imaju staru mehanizaciju koja utiče na stanje okoliša, ali zakonodavac ne daje vrijeme za prilagodbu poljoprivrednika. Strogim odredbama učiniti ćemo štetu našoj poljoprivredi. Zakon mora biti provediv i pratljiv.

Plitvice su dokaz da dobar zakon ne znači i čuvanje okoliša jer tamo se narušava prirodna ravnoteža gradnjom nelegalnih objekata, uništavaju sedrene barijere koje čine Plitvička jezera onim što ona jesu. Reagira se tek nakon pritiska javnosti.

Problem zagađenja zraka u Slavonskom Brodu nije riješen, a pozitivni zakoni postoje i najave o rješavanju su stalne, pomaka u rješavanju problema nema. Dokle god se taj problem ne riješi mi iz HSS-a ćemo bit suzdržani kod glasovanja o zakonima koji rješavaju problematiku zaštite okoliša zbog građana Slavonskog Broda i drugih gradova koji imaju slične probleme“ rekao je u raspravi Vlaović.

Related Post