Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ priprema uvođenje dežurstva opće (obiteljske) medicine subotom, nedjeljom i blagdanima

1693 0

Autor Franjo Samardžić

NOVA GRADIŠKA, 3. svibnja 2019. – Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ priprema uvođenje posebnog dežurstva u djelatnosti opće (obiteljske) medicine koja će pružati zdravstvenu zaštite na primarnoj razini osiguranicima subotom, nedjeljom i blagdanima. Kako kaže Marijan Šapina, ravnatelj Doma zdravlja pripreme su u postupku, a o pojedinostima će zdravstveni osiguranici na vrijeme biti obaviješteni.
Dežurstvo će biti organizirano u Relkovićevoj ulici u prostoru Doma zdravlja u dvorištu.
Podsjetimo novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisuje se u Domovima zdravlja obveza dežurstva vikendom i blagdanima što će omogućiti dostupniji i kvalitetniji način primarne zdravstvene zaštite, ali i rasteretiti hitnu medicinsku službu u slučajevima kada nije izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.
Dodajmo da je Dom zdravlja Nova Gradiška nedavno uredio ulaz u dvorište, kolnik i parkirališta u dvorištu, te i ove godine nastavio uređenje i opremanje glavne zgrade i zgrada u dvorištu.

Related Post

DAN ŽUPANIJE

Autor - 12/04/2014 0
Plaketa brodsko-posavske županije bit će dodijeljena Poljoprivredno-prehrambenom kompleksu d.o.o Nova Gradiška, Obrtu uzgoja gljiva Križanić, Udruzi gluhih i nagluhih te…