Grad osigurao sredstva za potporu najsiromašnijim umirovljenicima

1819 0

NOVA GRADIŠKA, 2. veljače 2018. – U proračunu za ovu godinu Grad Nova Gradiška je najsiromašnijim novogradiškim umirovljenicima osigurao jednokratnu novčanu potporu. Prema odluci koju je usvojilo Gradsko vijeće na posljednjoj sjednici pravo ostvaruju umirovljenici koji imaju prebivalište na području grada Nova Gradiška.

Umirovljenici koji žive u samačkom domaćinstvu, a kojima je mirovina jedini prihod u iznosu do 2.000 kuna dobiti će 500 kuna. Dvočlana umirovljenička domaćinstva kojima jedini prihod mirovina koja ne prelazi 3.000 kuna dobiti će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000 kuna.

Zahtjev se podnosi Odsjeku za društvene djelatnosti. Podnositelj mora dostaviti presliku osobne iskaznice, potvrdu o prebivalištu za sebe i bračnog druga ukoliko živi u dvočlanom domaćinstvu, OIB, presliku odreska mirovine ili izvatka iz banke kojim dokazuje zadnju mjesečnu uplatu mirovine, presliku mirovine bračnog druga i vjenčani list, te broj tekućeg ili žiro računa i naziv banke na koju će se izvršiti uplata.

Related Post