IMA RAZLOGA ZA ZADOVOLJSTVO

686 0

FINANCIJSKA KONSOLIDACIJA – Da bismo mogli sagledati i ocijeniti sadašnju situaciju, moram podsjetiti na stanje koje smo zatekli u gradskom proračunu.

Žiro-račun Grada Nove Gradiške 10. lipnja prošle godine bio je u velikom minusu od 7,5 milijuna kuna. Radilo se o obvezi po kratkoročnom kreditu koji je sklopljen sa Zagrebačkom bankom, odnosno dopuštenom prekoračenju do 8 milijuna kuna koje je gotovo u cijelosti iskorišteno. Kratkoročne obveze u tom trenutku prema Hrvatskim vodama iznosile su 1,4 milijuna kuna. Sklopili smo ugovor s Hrvatskim vodama o reprogramu duga na godinu dana i u mjesečnim anuitetima smo ga platili. S dugom nismo mogli steći poziciju dobrog partnera s Hrvatskim vodama, kako Grad Nova Gradiška tako i tvrtka Slavča d.o.o. koja obavlja distribuciju vode. To je bilo bitno zbog svih budućih poslova koje smo u proteklih godinu dana odradili s Hrvatskim vodama. Po kreditu Hypo Alpe Adria banke imali smo dug u iznosu 1,1 milijun kuna za kredit koji je podignut bez suglasnosti Gradskog vijeća, a uz lažiranu dokumentaciju dobivena je suglasnost Ministarstva financija, koje je naknadno, shvativši prijevaru, naložilo hitno vraćanje kredita. Imali smo i preneseni gubitak u proračunu iz 2012. godine u iznosu od 4 milijuna kuna i kratkoročne obveze prema dobavljačima od 4,3 milijuna kuna, a najviše prema tvrtki Slavča. Kada sve zbrojimo, u tom trenutku ukupan dug gradskog proračuna iznosio je oko 18,3 milijuna kuna. Imali smo revolving kredit dopuštenog minusa po računu od 8 milijuna kuna. Po nalogu Ministarstva financija morali smo ga vratiti do 28.12.2013. godine. Uz sve drastične uštede to je bilo nemoguće tako da smo išli na dizanje dugoročnog kredita od 11 milijuna kuna. Obavili smo postupak javne nabave u kojem je ZABA bila najpovoljnija. Dobili smo uredno suglasnost Ministarstva financija i Vlade RH, spasili Grad od blokade i koliko-toliko došli u situaciju normalnog funkcioniranja Grada, gradskih tvrtki i ustanova.

U isto vrijeme tvrtka Slavča ušla je u predstečajnu nagodbu sa 43 milijuna kuna nepodmirenih obveza. Izišla je 23. rujna 2013. godine s 23 milijuna kuna. Da ne bi Slavča završila u stečaju i dovedeno u pitanje komunalno funkcioniranje Grada, pravno i u svakom drugom pogledu odradili smo ovaj složen posao konsolidacije. Imenovao sam Ivana Mikića za direktora koji je taj posao odradio odlično, na najvišoj razini mogućeg stanja. Po Zakonu o vodnom gospodarstvu morali smo odvojiti opskrbu vodom i odvodnju od komunalnih i građevinskih djelatnosti. Uplatili smo 20.000 kuna osnivačkog kapitala za tvrtku Odlagalište d.o.o. koja je u vlasništvu Grada Nove Gradiške. U toku 2014. godine za novog direktora izabran je Ilija Duvnjak. Početkom godine osnovali smo tvrtku Eko-kong d.o.o. i imenovali Vladu Ivkovića za direktora. Tvrtka je preuzela one poslove kojima se Slavča po zakonu više ne može baviti: komunalne djelatnosti, uređenje grada, održavanje groblja i druge komunalne djelatnosti. Te tvrtke danas, uz uredno praćenje Grada, normalno posluju i funkcioniraju.

Ono što nam je ostalo kao veliki teret je tvrtka DING koja je sa svojim kreditnim zaduženjima značajno opterećivala Grad. DING je osnovan 2010. godine, bez jasne vizije i planova, s “ lažnim partnerstvom“ Holz Savića sklopljenim s bivšim gradonačelnikom . U 2011. godini DING je podigao dva kredita kod Zagrebačke banke. Jedan je bio na iznos od 1.084.360 eura, a drugi od 429.940 eura, odnosno ukupno oko 11 milijuna kuna od kojih je DING iskoristio 5,5 milijuna kuna za nabavku opreme. Isto tako, 11. veljače 2013. godine DING podigao kredit u Zagrebačkoj banci od 1,9 milijuna kuna isključivo za obrtna sredstva i plaćanje sirovine Hrvatskim šumama. Grad je bio neposredan jamac jer je izdao osam mjenica u iznosu od po 250.000 kuna. DING nije bio u mogućnosti vraćati taj kredit tako da je Grad kroz kapitalne potpore preko Industrijskog parka izmirio tu obvezu. Za ove kredite bivši gradonačelnik, gradska uprava i Gradsko vijeće dali su jamstva u gradskim nekretninama u iznosu od 17 milijuna kuna. DING je svake godine radio s gubitkom od oko 5 mil. kuna i svojim neizmirivanjem obveza dovodio direktno u pitanje svog osnivača i vlasnika Industrijski park d.o.o., a indirektno i gradski proračun dovodio je u pitanje. Situacija da radi u tuđem iznajmljenom prostoru Sekulića u stečaju s velikim režijskim i ulaznim troškovima, s rukovodstvima koja nisu bila sposobna nositi menadžerski dio posla, bez obrtnog kapitala, DING nije imao šanse opstati .

MJERE ŠTEDNJE I RACIONALIZACIJE – Morali smo pristupiti značajnim mjerama štednje u Gradskom proračunu, na svojoj plaći, plaći mojih zamjenika i svih zaposlenika. Sredinom 2014. godine smanjili smo plaće u Dječjem vrtiću, Gradskom muzeju, Pučkom otvorenom učilištu i Gradskoj knjižnici. Morali smo se prilagoditi situaciji jer kredite koje imamo moramo vraćati iz proračuna, a to su sredstva koja su uplatili građani Nove Gradiške i tvrtke kroz poreze, doprinose i prireze. Lako je bilo dizati kredite, ali ih na kraju netko mora i vratiti. Sredstva potrebna za funkcioniranje gradskih ustanova Grad je uredno isplaćivao i nije bila dovedena u pitanje njihova djelatnost.

 

FINANCIJSKA KONSOLIDACIJA GRADSKIH TVRTKI – Kod imenovanja direktora tvrtki u Slavči, Eko-kongu i Odlagalištu nisu imenovani ljudi, kako su neki imputirali, po političkoj liniji, da bi se zadovoljavali interesi političkih stranaka, koalicijskih partnera u Gradskom vijeću i slično. Vodio sam računa da na ta mjesta budu imenovani stručni, odgovorni i pošteni ljudi u koje imam povjerenja i za koje vjerujem da mogu iznijeti teret koji se pred njih i tvrtke postavlja.

U listopadu smo održali Skupštine u sve tri tvrtke. Postignut je dogovor sa Zagrebačkom bankom o preostaloj otplati duga koji je vezan za izmirenje obveza po predstečajnoj nagodbi. Tvrtka Odlagalište je preuzela preko 3 milijuna kuna otplate kredita koji treba vratiti u narednih osam godina. Tvrtka Eko-kong je preuzela 887.000 kuna glavnice i kamata, a Slavča preko 5,5 milijuna kuna. Smatram da smo stabilizirali gradske tvrtke.

U DING–u u studenom bilo je velikih problema zbog blokade računa u iznosu od 1,4 milijuna kuna. Uložili smo puno truda i znanja, naročito od strane moga zamjenika zaduženog za gospodarstvo gospodina Darija Bana. Sklopljen je Predugovor o preuzimanju poslovnih udjela i poslovnoj suradnji s tvrtkom FI – MA d.o.o.. Značajno su izmirene obveze DING – a, tvrtka je deblokirana, radnicima je isplaćena plaća i nastavljaju dalje raditi. U narednih 6 mjeseci FI – MA bi trebala u cijelosti preuzeti DING, postati jedini vlasnik i preuzeti daljnja prava i obveze.

Dodao bih da je Grad imao obveze prema dobavljačima u iznosu od 4,3 milijuna kuna. U ovom trenutku obveze prema dobavljačima su ispod milijun kuna. Nastojimo biti korektni prema izvođačima radova i pratimo plaćanja u zakonskim okvirima.

KOMUNALNA I DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA – Poslužio bih se riječima jednog našeg vlasnika građevinske tvrtke koji kaže da u proteklih 20 godina nije bilo toliko radova koliko je bilo u ovih godinu dana. Drago mi je što vidimo građevinske strojeve na području cijelog grada.

U skladu s mogućnostima našeg proračuna, a uz potporu nekih ministarstava i fondova, uspjeli smo neke projekte, koji su zastali, ponovo aktivirati i završiti.

Završava se natječaj za izvođenje radova rekonstrukcije DRUŠTVENOG DOMA MALA koji nije obnavljan u skladu sa projektom i troškovnikom. S Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost problem je razriješen, dobili smo potporu od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 711.000 kuna. Ostali dio sredstava osigurat će Grad, a očekujemo i dio sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Po završetku javne nabave i odabira izvođača, radovi bi trebali biti završeni do 31.03.2015.

Nastavljeni su radovi na obnovi i dogradnji DJEČJEG VRTIĆA „RADOST“.Raskinut je ugovor s bivšim izvođačem, dobili smo od Ministarstva povjerenje za vođenje daljnjeg postupka rekonstrukcije i završetka radova, proveli smo postupak javne nabave i izabrali najpovoljnijeg ponuditelja. Ugovor s izvođačem radova Vukojević gradnja d.o.o. potpisali smo 22. srpnja na iznos od 3.9 milijuna kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja projekt sufinancira sa 2,5 milijuna kuna, a Grad 1.4 milijun kuna. Rok završetka radova je osam mjeseci. Imamo velikih problema s vlagom jer je skinut krov s dječjeg vrtića i objekt je kisnuo 2,5 godine. U dogovoru s projektantom, nadzorom i izvođačem tražimo najbolja rješenja i nadamo se da će dječji vrtić biti završen u predviđenom roku.

U tijeku su radovi na uređenju fasade na zapadnoj strani zgrade GRADSKOG MUZEJA. Bili smo svjedoci da je skela oko muzeja stajala 7 godina, skoro je postala sastavni dio muzeja kao umjetnička vizija. Radovi će biti završeni do Dana grada. Time će zgrada Muzeja biti izvana u cijelosti obnovljena. Izvođač radova je domaća tvrtka Doln d.o.o. Radi se na izradi projekta i ishođenju dozvola za unutarnje uređenje i rekonstrukciju Muzeja. Obnovu zgrade Muzeja kandidirali smo prema županijskom Proračunu i prema Ministarstvu kulture koje je ove godine projekt pomoglo sa 450.000 kuna. Uz sredstva Grada i 200.000 kuna pomoći Županije završit će se u cijelosti vanjsko uređenje. Očekujemo potvrdu glavni projekt za rekonstrukciju zgrade Muzeja u cijelosti. Tada ćemo znati koliko bi to ukupno stajalo.

Završena je rekonstrukcija i nadogradnja sustava VENTILACIJE DVORANE PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA RELKOVIĆ. Od ukupno utrošenih 580.000 kuna, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dao je 333.000 kuna, a ostatak Grad. Radove je izvodila uz kooperante novogradiška tvrtka Elterm d.o.o.

Fond za zaštitu okoliša prihvatio je projekt sufinanciranja OBNOVE ZGRADE GRADSKE UPRAVE u iznosu od 980.000 kuna što je 60 posto potrebnih sredstava od ukupno 1,5 milijuna kuna. Ostatak će osigurati Grad. Izmijenit će se stolarija i urediti fasada. Krajem godine raspisat će se natječaj za odabir izvođača radova, a do proljeća obaviti postupak javne nabave i započeti radovi.

Radovi na KRUŽNOM TOKU Urije odvijaju se jako dobro i očekujemo da će biti završeni do blagdana sv. Nikole. Nakon provedenog postupka javne nabave poslove je ugovorila tvrtka Osijek koteks d.o.o.. Ugovorena cijena je 701.000 kuna, od kojih će Županijska uprava za ceste platiti 60 posto, a Grad 40 posto izvedenih radova.

Izgradnja NOGOSTUPA U ULICI LJUDEVITA GAJA financirana je isključivo iz sredstava Grada. Vrijednost radova je 456.000 kuna. Radove je na natječaju dobila tvrtka Rašić gradnja d.o.o. Sada u Gajevoj ulici imao 500 metara lijepo uređene pješačke i biciklističke staze.

U Ljupini, u dijelu prema Pustarama, izgrađena su tri AUTOBUSNA STAJALIŠTA s modernim i funkcionalnim nadstrešnicama. Radove je izvodila domaća tvrtka Doln nekretnine d.o.o.. Dobivena je i građevinska dozvolu za izgradnju dva autobusna ugibališta kod Društvenog doma i crkve u Ljupini. S obzirom da se radi o županijskoj cesti radove će financirati Županijska uprava za ceste.

Sanira se ODLAGALIŠTE ŠAGULJE-IVIK i otvara nova ploha za odlaganje otpada. Nakon provedenog postupka javne nabave direktor tvrtke Odlagalište d.o.o. potpisao je 10. rujna ugovor sa tvrtkom HIS d.o.o. za sanaciju odlagališta i otvaranju nove plohe. Ugovorena cijena radova s PDV-om iznosi 22, 5 milijuna kuna od kojih 75 posto plaća Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 25 posto Grad Nova Gradiška. S obzirom da je došlo do nove kategorizacije jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, dobit ćemo status područja od posebne državne skrbi pa bi se iznos sufinanciranja Fonda od iduće godine trebao podići na 90 posto.

Ide se najprije na otvaranje nove plohe kako bi se i dalje mogao primati komunalni otpad. Vrijednost ovih hitnih radova iznosi 6,8 milijuna kuna bez PDV-a. Ostali radovi će se obavljati po prioritetima i trebali bi biti završeni do 31. prosinca 2018. godine.

Od Fonda za zaštitu okoliša dobili smo odluku o sufinanciranju nabave SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA samopodizača za skupljanje komunalnog otpada. Procijenjena vrijednost vozila je oko 700 000 kuna, od kojih će Fond osigurati 400.000, a Grad 300.000 kuna.

U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je ugovor o NABAVCI KOMUNALNE OPREME: kanti, kontejnera i kompostera za skupljanje komunalnog otpada. Ova investicija iznosi oko 800.000 kuna, od kojih Fond daje 60 posto, a ostatak sredstava mora osigurati Grad.

S Fondom zaštite okoliša potpisan je i ugovor o prikupljanju ponuda fizičkih osoba za SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI obiteljskih kuća u gradu Nova Gradiška za što će Fond izdvojiti 600.000 kuna. Maksimalni iznos subvencija po obitelji je 48.000 kuna.

Od ukupno 93.000 kuna, potrebnih za energetski pregled javne rasvjete na području grada, Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti će namiriti 50.000 kuna.

Također Fond nam u cijelosti financira projektnu dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta na našem odlagalištu.

Moram na kraju ovog segmenta spomenuti da smo i službeno dobili potvrdu da je naše odlagalište Šagulje – Ivik postalo regionalni centar za zbrinjavanje otpada, uz Bjelovar i Osijek u ovom dijelu Hrvatske. U budućnosti to znači profitabilna tvornica i nova radna mjesta.

Za istaknuti je nastavak izgradnje glavne prometnice i druge KOMUNAKLNE INFFRASTRUKTURE U INDUSTRIJSKOM PARKU jer smo se obvezali prema investitorima da će do parcele dobiti kompletnu komunalnu infrastrukturu. Ukupno će se utrošiti oko 2,4 milijuna kuna.

Gradi se i JUŽNA OBILAZNICA. Želja nam je da bude završena za Dan grada ili do kraja godine. Južnu obilaznicu dugu 2,4 kilometra, a vrijednu oko 20 milijuna kuna financiraju Hrvatske ceste. Njenom izgradnjom rješavamo se kamionskog prometa kroz centar grada, a Industrijski park dobiva još jednu značajnu dimenziju.

Značajnu investiciju realizirao je HEP koji je izmijenio oko 5 kilometara kablova. Kako kaže direktor HEP-a u Novoj Gradiški, time će grad probleme u opskrbi električnom energijom riješiti za narednih sto godina. To je bitno i za IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA NA RASKRIŽJU KOD KAUFLANDA za što bi, da ovi radovi nisu izvedeni, bila potrebna značajna sredstva za izmještanje kablova. Izgradnja tog kružnog toka trebala bi ući u proračun Županije za iduću 2015 godinu .

Do kraja ove godine opremit će se i otvoriti nova zgrada izgrađena u krugu Opće bolnice Nova Gradiška za POPTREBE JAVNOG ZDRAVSTVA. Investicija je to preko 8 milijuna kuna i naši korisnici zdravstvene zaštite i zaposlenici dobit će jedan prekrasni zdravstveni objekt .

Za Dan grada planiramo otvoriti DOM HRVATSKIH BRANITELJA i sve udruge proistekle iz Domovinskog rata smjestiti pod jedan krov. Dom branitelja otvorit će general Mladen Markač i braniteljima ga predati na korištenje.

Sa Savezom športova postigli smo dogovor da se 50 posto vlasništva kuće za odmor u Biogradu prenese na Grad Novu Gradišku, koji će u idućem proračunu osigurati sredstva za njenu rekonstrukciju i obnovu. Dobit ćemo tako prostor koji godinama stoji neiskorišten i doveden je u stanje neupotrebljivosti. Uredit ćemo ga na dobrobit svih sportskih udruga , a i potrebe djece našeg grada.

Jedno od trenutno aktivnih gradilišta značajnih kapitalnih objekata je izgradnja magistralnog cjevovoda od predcrpne stanica Ljupina do Prkosa. Sastavni je dio ukupnog rješavanja OPSKRBE PITKOM VODOM. Vrijednost radova je 5,1 milijuna kuna od kojih će Hrvatske vode osigurati 90 posto, a Grad Nova Gradiška 10 posto, odnosno 511.000 kuna. Izvođač radova je Vodoprivreda d.o.o. Nova Gradiška.

Za novogradišku komunalnu infrastrukturu veoma je značajna IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA. Projekt se kandidira prema Hrvatskim vodama i fondovima EU. Pri kraju je završetak projektiranja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za konglomeracijsko područje grada Nova Gradiška i općina Cernik i Rešetari. U sklopu projekta je i izgradnja filter stanice, uređaja za kondicioniranje vode na Bačici i novog vodospremnika.

To je vrlo značajan projekt Hrvatske vlade i Hrvatskih voda koji bi u realizaciju trebao ići u 2015. godini. Koliko je nama bitan, pokazala je ova godina koja je po vremenskim uvjetima bila ekstremna. Imali smo dvije elementarne nepogode i pucanja cijevi kojom se opskrbljuje filter stanica na Bačici iz vodozahvata na Strmcu. Građani znaju koliko je bila narušena kvaliteta i opskrba vodom. Zaposlenici Slavče učinili su velik napor u sanaciji oštećenja.

Očekuje se dogovor s Regionalnim vodovodom Davor – Nova Gradiška i osnivanje zajedničkog poduzeća u koje bi trebala ući infrastruktura Vodovoda Davor -Nova Gradiška, Slavče Nova Gradiška i općina sa zapadnog dijela županije. Ima problema koje treba razriješiti, ali postoji volja svih relevantnih čimbenika i vjerujem da ćemo uspjeti postići dogovor.

Pri kraju je IZGRADNJA KANALIZACIJE U KOVAČEVCU. Ako do kraja godine ne bude završena u cijelosti, bit će to početkom naredne godine. Grad u cijelosti prati isplate i izvršava svoje obveze. Većinu radova izvode domaće tvrtke kojima je u interese da sredstva dobiju odmah.

GOSPODARSTVO – Jedna od velikih investicija koja je privedena kraju je izgradnja TVORNICE ATLANTIC GRUPE u Industrijskom parku vrijedne 120 milijuna kuna. Očekuje se da će probna proizvodnja početi početkom 2015. godine. Atlantic grupa je već zaposlila 40 djelatnika koji se stručno usavršavaju. Ugovorom preuzeta obveza zapošljavanja u tvornici ATLANTIC MULTIPOWER d.o.o. Nova Gradiška na proizvodnji energetskih pločica je 150 do 160 radnika. S obzirom da znamo da je ANTLANTIC GRUPA u vlasništvu Emila Tedeschia, koji je i na čelu kvalitetne uprave, ne sumnjam u daljnji rast ove hrvatske najuspješnije tvrtke.

U Industrijskom parku uskoro će započeti s izgradnjom i TVORNICA KLIMA OPREME. Radovi će započeti još ove godine i završiti u roku od šest mjeseci, sredinom 2015. godine očekujemo početak rada tvornice i zapošljavanje novih radnika.

 

BOLNICA – Utrošeno je dosta vremena i energije kako bi se vratio pravni status Općoj bolnici Nova Gradiška. Nažalost, odluka Vlade RH je donijeta na štetu naših građana i pacijenata iz Nove Gradiške, susjednih općina i svih 80 000 stanovnika goji gravitiraju prema našoj bolnici. S 31. prosincem prošle godine Opća bolnica je ukinuta kao pravni subjekt. Pokrenute su brojne aktivnosti da se to promijeni, prikupljali su se potpisi, reagirali smo na prvi master plan bolnica, očitovali se na drugi izmijenjeni itd. itd., išli kod ministra Ostojića na razgovor, ali to nije pridonijelo da se odluka promijeni.

U proteklih godinu dana dokazalo se da se radi o pogrešnoj, štetnoj i političkoj odluci. Svi financijski pokazatelji su još gori. Najave da će iz Slavonskog Broda u Novu Gradišku dolaziti specijalisti nisu ostvarene. Došlo je do revizije master plana bolničkog sustava u Hrvatskoj, ali ni to nije pomoglo. Dolaskom novog ministra Siniše Varge, ponovo smo se najavili na razgovor sa svim pokazateljima koji nedvosmisleno kazuju koliko je ta odluka štetna za Novu Gradišku, novogradišku bolnicu i ovaj bolnički sustav. Bili smo na razgovoru u Ministarstvu zdravlja, ne predajemo se, poduzimamo daljnje aktivnosti i uvjeren sam da ćemo vratiti našu bolnicu u Novu Gradišku .

GRADSKO VIJEĆE – Proračun smo donijeli u dogovoru sa svim političkim strankama koje su zastupljene u Gradskom vijeću. Pri donošenju novog proračuna za 2015. godinu, iako su Vlada RH i Ministarstvo financija već odavno trebali donijeti smjernice za izradu proračuna, morali smo izradi proračuna pristupiti sami bez obzira na izmjene poreza na dohodak. S političkim strankama unutar Vijeća vjerujem da ćemo postići dogovor. Prošli proračun smo usvojili sa 17:1, a rebalans jednoglasno. Uslijedilo je šestomjesečno izvješće o izvršenju proračuna koje vijećnici HDSSB-a i SDP-a nisu htjeli prihvatiti, iako nije bilo primjedbi o izvršenju proračuna jer je, kako je rekao vijećnik HDSSB-a „to politika“. Osobno me to malo povrijedilo jer smo doista utrošili ogroman trud u godini i pol dana na stabiliziranju gradskog proračuna i tvrtki u vlasništvu grada o čemu sam dosta rekao. Da nismo pobijedili na izborima, da nije došlo do promjene u upravljanju gradom, da nismo imali znanja, iskustva, sposobnosti da donosimo odlučne i ispravne odluke, grad bi zajedno sa svojim tvrtkama krahirao i završio u bankrotu. Ovaj posao odradio sam sa svojim timom i najbližim suradnicima, a svima koji se tu prepoznaju hvala na suradnji.

Zato me neprihvaćanje polugodišnjeg izvršenja proračuna malo pogodilo. Bilo je primjedbi da se ne poštuju projekti i programi pojedinih političkih stranaka. Moramo zato o nekim stvarima sjesti i razgovarati.

Bilo je prigovora da nisu isplaćena neka sredstva i da se nisu pratili neki programi. Moram reći da se radi o polugodišnjem izvješću, a ne godišnjem. Aludiralo se i na društvene djelatnosti. U Odsjeku za društvene djelatnosti zatekli smo nered, nerad i nezakonitosti. Pitanje je kako je to uopće funkcioniralo proteklo vrijeme. Sistematizacijom smo ustrojili Odsjek društvenih djelatnosti i imenovali gospođu Mihaelu Đeraj za voditeljicu odsjeka.Uz vodstvo moje zamjenice za društvene djelatnosti Ljiljane Lukačević, organizirali su ovaj segment poslova i aktivnosti sa odličnom ocjenom, na uzor drugima.

Da bih govorio o aktivnostima u području društvenih djelatnosti, što je sve urađeno i odrađeno u proteklih godinu dana, trebalo bi mi isto ovoliko vremena i prostora, ali to zasigurno zna bolje iznijeti moja zamjenica.

POREZ NA DOHODAK – Povećava se neoporezivi dio dohotka sa 2.200 na 2.600 kuna. Prema našim izračunima to će biti oko 1,6 milijuna kuna manje u Proračunu i taj dio sredstava morat ćemo umanjiti kroz neka davanja. Neće se odnositi na plaće, ali sva ostala davanja iz proračuna vjerojatno ćemo morati umanjiti za dvadesetak posto jer se država nije službeno očitovala na koji način ćemo to nadomjestiti i kompenzirati.

Bojim se da je to utvrđeno nekim političkim predizbornim aktivnostima s ciljem da pojedine jedinice lokalne samouprave ostanu bez financijskih sredstava i same se od sebe ugase ako ne budu mogle financirati obveze.

IMA RAZLOGA ZA ZADOVOLJSTVO – Građani prepoznaju drugačije vođenje grada. Puno je toga napravljeno, mnoge stvari nisam ni spomenuo, kao recimo uređenje gradske pozornice u centru grada na „šahovnici“i mnoge druge manje projekte. Krajem ove godine i početkom naredne završit ćemo velike značajne projekte i započeti druge, što će naravno ovisiti o financijama. Odradili smo neke poslove koje su godinama razne strukture bezuspješno pokušavale. Moramo se pohvaliti da je Grad Nova Gradiška dobio prestižno priznanje Grad prijatelj djece. Od 565 gradova i općina u RH ulazimo kao 46-ta obitelj prijatelj djece. Veliko priznanje o kojemu će se govoriti. Želim zahvaliti svojoj zamjenici Ljiljani Lukačević i svim ljudima iz Koordinacijskog tima na dobro odrađenom poslu, te svima koji svojim aktivnostima rade s djecom i za djecu.

U aktivnosti koje smo provodili uključeni su svi moji suradnici, od zamjenika do užeg tima i direktora tvrtki u vlasništvu grada. Svatko od njih imao je svoju obvezu i odgovornost. Naslijedili smo ljude koji su funkcionirali na dizanju kredita, netransparentnom i nezakonitom trošenju proračunskih sredstava. Šteta koju su oni napravili ovom gradu je golema.

Proračun grada je relativno mali i sa sredstvima kojima raspolažemo moramo se snalaziti. Velika su davanja za razne društvene djelatnosti, pomoći mladima, stipendistima, Savezu športova i ostalima. Ako se to usporedi s nekoliko godina unazad, vidi se da se daleko više sredstava daje za udruge i društvene djelatnosti.

Unatoč racionalizacijama, koje su bile nužne u stabiliziranju Proračuna, nisu izostala davanja i potpore socijalno ugroženim skupinama. Potpore su dobivale obitelji i socijalno ugroženi građani, umirovljenici. Nitko nije uskraćen za pomoć ako je imao pravo na osnovu odluka u Gradskom vijeću i na temelju jasnih zakonskih odredbi.

 

Related Post