LIKVIDACIJA GRADSKOG RADIA NOVA GRADIŠKA

1211 0


Gradski radio d.o.o. osnovala je bivša gradska vlast s namjerom da se bavi radijskom djelatnošću. Budući da nije uspio dobiti koncesiju pretvorio se u izdavača Gradskih novina koje su bile prevelik zalogaj za tadašnju gradsku vlast pa su nastale financijske dubioze

NOVA GRADIŠKA, 6. ožujak 2014. – Trgovački sud u Slavonskom Brodu po stečajnoj sutkinji Danieli Martini Maoduš otvorio je i zaključio stečajni postupak nad Gradskim radiom d.o.o. Nova Gradiška jer imovina koja bi ušla u stečajnu masu nije dostatna ni za pokriće troškova stečajnog postupka. Rješenje će se objaviti u Narodnim novinama, a po pravomoćnosti dostaviti sudskom registru radi brisanja dužnika. Nastali troškovi podmirit će se iz predujma za vođenje prethodnog stečajnog postupka.

 

 

Uprava Gradskog radija (Antun Brađašević) podnijela je prijedlog za vođenje stečajnog postupka uz obrazloženje da postoji stečajni razlog nelikvidnosti i prezaduženosti. Imenovani privremeni stečajni upravitelj Tomislav Bitunjac iz Slavonskog Broda je proveo radnje radi utvrđivanja stečajnih razloga i stanja imovine dužnika i utvrdio da Gradski radio nema drugu imovinu osim potraživanja prema fizičkim i pravnim osobama u ukupnom iznosu od 25.954,51 kuna.

Obveze Gradskog radija su: obveze prema zaposlenicima u iznosu od 135.656,14 kuna, te obveze za poreze i doprinose: 84.764,55 kuna, dok su obveze prema dobavljačima iskazane u iznosu od 76.388,21 kuna. Privremeni stečajni upravitelj ukazuje da podaci o poreznim obvezama nisu usklađeni s podatcima porezne uprave, iz kojih proizlazi da je stanje poreznog duga na dan 26. 11. 2013. godine: iznosi 166.676,69 kuna.

Iako Gradski radio ima naplativa evidentirana potraživanja, nema evidentirana potraživanja od kupaca koja bi bila naplativa u toj mjeri da bi bilo svrhe voditi stečajni postupak, da su tražbine dužnikovih vjerovnika veće od vrijednosti imovine dužnika, pa je privremeni stečajni upravitelj predložio da se pozovu vjerovnici na uplatu predujma za vođenje stečajnog postupka, a ako ne izvrše uplatu da se stečajni postupak otvori i istovremeno zatvori nad dužnikom, jer dužnika nema imovinu potrebnu za vođenje stečajnog postupka.

Gradski radio d.o.o. osnovala je bivša gradska vlast s namjerom da se bavi radijskom djelatnošću. Budući da nije uspio dobiti koncesiju za emitiranje radijskog programa pretvorio se u izdavača Gradskih novina koje su bile prevelik zalogaj za tadašnju gradsku vlast pa su nastale financijske dubioze. Nova gradska vlast nakon izbora nije u konsolidaciji gradskih financija našla mjesta za trošak Gradskih novina pa nije preostalo ništa drugo do predlaganja stečaja i likvidacije.

Related Post

POJEFTINILA VODA

Autor - 01/03/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 1. ožujak 2012. – Nepopularni potez povećanja opće stope PDV-a na 25 posto Vlada je pokušava ublažiti smanjenjem…

NOVA DJELASTNOST SLAVČE

Autor - 12/09/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 12. rujan 2012. – „Slavča“ je danas počela sa otkupom metalnih sekundarnih sirovina (metali) na deponiji komunalnog otpada…

KRITIČNO S VODOM

Autor - 12/09/2012 0
Već sada mjesečno nedostaje 20 tisuća kubika vode. Od najavljenih kiša teško možemo očekivati neke značajne promjene. Cilj nam je…