MLJEKARA U STEČAJU – Proizvođači mlijeka namjeravaju potraživanja naplatiti preuzimanjem mljekare

973 0

STARO PETROVO SELO, 17. svibnja 2010. – U povijesti prerade mlijeka dužoj od sto godina Mljekara Staro Petrovo Selo u najvećoj je krizi, upitan je njen daljnji rad. Serija prosvjeda u mkljekari je prošle godine zaljučena 9. prosinca kada su nezadovoljni proizvođači mlijeka pred upravu stavili ultimatun da im do 22. prosinca isplate potraživanja za mlijeko koja

 su dosegla 5 milijuna kuna. Budući da to nije bilo moguće predstavnik uprave mljekare Damir Majer ponudio im je da se udruže, objedine potraživanja i uđu u vlasničku strukturu mljekare. Nakon odlaska mljekare u stečaj ta je opcija čini se proizvođačima mlijeka postala prihvatljiva. Dragutin Dukić, organitator prosvjeda, predsjednik seljačkih udruga Slavonije i Baranje i bivši zaposlenik mljekare, inicijator je preuzimanja mljekare od strane proizvođača mlijeka i osnivanja nove tvrtke. Kaže da se mora poraditi na vraćanju ugleda mljekare, a jadan od vidova izlaska iz teškoća vidi i u otvaranju vlastitih prodavaonica u kojima bi se kažu proizvodo mlejkare prodavali po pristupačnim cijenama. Pokazati će se koliko je opcija vlastite prodajne mreže realna, jer je već neuspješno iskušana.

O Mljekari Staro Petrovo Selo u narednom će se periodu često razgovarati i tražiti rješenja jer je, osim proizvođačima mlijeka, njen opstanak važan i za zaposlene koji su ostali bez posla, ali i za lokalnu zajednicu. – Nažalost desio se stečaj i bez posla je ostalo 40 djelatnika, a daleko bviše koperanata bez novca za isporučeno mlijeko. Naravno da nam je stalo da se problemi u mljekari riješe i ona ponovo počne s proizvodnjom – kaže Željko Kočijašević, općinski načelnik u Starom Petrovom Selu.  

 Za opstana mljekare zalaže se i Brodsko-posavskla županija. Župan Danijel Marušić, sentimentalno vezan za mljekaru jer je jedno vrijeme u njoj radio, istoče da je mljekara, osim što ima dugogodišnju tradiciju, kao gospodarski subjekt značajna i za Županiju.  

Related Post

INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA

Autor - 27/09/2012 0
NOVA GRADIŠKA, 26. rujan 2012. – Konferencija povodom završetka projekta tehničke pomoći IPA IIIc ˝Potpora učinkovitoj provedbi sheme dodjele bespovratnih…

ELDA NOVA GRADIŠKA

Autor - 11/09/2014 0
Elda će u Novoj Gradiški u projekt još jednog proizvodnog pogona utrošiti 18 milijuna kuna NOVA GRADIŠKA, 11. rujan 2014.…