Nastup TZ BPŽ na međunarodnom sajmu turizma Place2 Go

1320 0

PLACE2GO – međunarodni sajam turizma koji je održan u Zagrebu u periodu 15. – 17. ožujka 2019.godine
Sajam je održan u velikoj dvorani Arene u Zagrebu. Prvi dan je bio posvećen struci i B2B programima. Nakon što je ministar turizma Gari Capelli otvorio sajam uslijedilo je predstavljanje projekata i predavanje o modelima uspješnih destinacija kao i uključivanje influensera u promociju turističkog proizvoda, predavanje poznatih blogera, putopisaca, novinara, fotografa, snimatelja i javnih osoba.
Ukratko, bila je to prilika za širenje pozitivnih priča i mogućnosti za posjetu i boravak u do sada neotkrivenim destinacijama.
Velika dvorana Arene je ugostila mnoge turističke subjekte iz Hrvatske i inozemstva koji su odradili veliki broj sastanaka. Sastanci su unaprijed dogovoreni putem aplikacije Place2go. Povezani su digitalno sa osobnim kontaktima za što i služe sajmovi.
Subota i nedjelja posvećeni su svim putnicima i onim koji uživaju u otkrivanju novoga, zanimljivog i drugačijeg. Turistička zajednica Brodsko – posavske županije se ove godine predstavila sa svojim turističkim potencijalima te je putem video spotova i novim izdanjima kataloga promovirala; kulturnu i tradicijsku baštinu, eno i gastro ponudu, mogućnosti boravka u čistoj i netaknutoj prirodi, mogućnosti cikloturizma, lova i ribolova. Najavljene su i manifestacije koje su sve veći razlog dolazaka turista u našu županiju,mogućnost boravka na eko etno imanjima kao i u hotelima ,predstavili smo i tradicionalnu i autohtonu gastronomiju te omogućili posjetiteljima našega štanda degustaciju slavonskih delicija . Nastojali smo našu županiju predstaviti kao sigurnu i lako dostupnu destinaciju imajući u vidu odličnu prometnu povezanost te da se nalazi na sjecištu svjetskih putova i koridora.
Evidentan je veliki interes od strane posjetitelja i agencija za mogućnosti bicikliranja te za mogućnosti smještaja uz biciklističke rute s kojima raspolažemo zahvaljujući realizaciji projekta Slavonia Bike.
Također smo iz kontakata, posebice u razgovoru sa agencijama uočili da starija populacija , većinom posjetitelji iz inozemstva, želeu poznati Slavoniju kao novu i neotkrivenu destinaciju te da preferiraju vrhunski smještaj ( po mogućnosti sa pet zvjezdica), dok mlađa populacija iskazuje interes uglavnom za aktivni odmor i bicikliranje te im po pitanju smještaja više odgovaraju obiteljska turistička gospodarstva i smještaj u ruralnim dijelovima.
Nakon ovoga sajma, Turistička zajednica Brodsko – posavske županije početkom svibnja planira predstaviti u obliku posebne prezentacije turističkim novinarima i agencijama u Zagrebu sve atrakcije i aktivnosti koji slijede do kraja 2019. godine, a koji su motiv dolaska turista u našu županiju. Za nadolazeću posebnu prezentaciju koja slijedi u svibnju, kao i sudjelovanje na sajmu Place2go ali i na još dva sajma do kraja godine, Turistička zajednica najvećim dijelom sufinancira iz sredstava Hrvatske turističke zajednice koja su nam za tu namjenu i odobrena sa zadaćom promocije i predstavljanje turističkih potencijala naše županije. (Direktorica Turističkog ureda; Ružica Vidaković, univ. spec. oec.)

Related Post