Novagra predstavlja dobitnike gradskih priznanja: MEDALJA GRADA 3. SATNIJI 3. BOJNE 3. GARDIJSKE BRIGADE “KUNE” ZNG

1914 0

Grad Nova Gradiška u prigodi Dana grada dodjeljuje javno priznanje MEDALJU GRADA 3. SATNIJI 3. BOJNE 3. GARDIJSKE BRIGADE “KUNE” ZBORA NARODNE GARDE REPUBLIKE HRVATSKE, za izniman doprinos u obrani grada Nova Gradiška tijekom Domovinskog rata i očuvanje istine i digniteta Domovinskog rata.

Medalju grada pukovniku Marinu Pišoniću uručili su na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, upriličenoj u povodu Dana grada, predsjednica Gradskog vijeća dr. Ljepša Rakas-Vujčić i gradonačelnik vinko Grgić.

Ratnih devedesetih godina, mladići novogradiškog kraja u sve većem broju prijavljuju se u sastav MUP-a Republike Hrvatske te ulaze u djelatni ili pričuvni sastav Hrvatske policije. U okviru MUP-a ustrojavaju se, naoružavaju i osposobljavaju specijalne policijske postrojbe, a potom i prve gardijske brigade te nastaje Zbor narodne garde, prve profesionalne, uniformirane, oružane formacije vojnog ustroja za obavljanje obrambeno redarstvenih dužnosti, tj. preteča Hrvatske vojske.

12. lipnja na Ivi u Goricama, iz sastava Policijske postaje Nova Gradiška, ustrojena je i postrojena prva postrojba Zbora narodne garde na novogradiškom području – 3. satnija 3. bojne 3. gardijske brigade Zbora narodne garde, kasnije nazvane “Kune”.

Satnija je bila ustrojena od tri pješačka voda i zapovjedništva te je brojala 110 pripadnika. Uskoro je ustrojen i četvrti vod te je satnija od tada imala formaciju od 144 pripadnika. Iz ratnog puta satnije vidljivo je da su naši hrabri novogradiški gardisti ratovali na području Istočne i Zapadne Slavonije u zaleđu Zadra te drugim područjima. Branili su Tenju, Okučane, Staru Gradišku, Novi Varoš, Kosovac, Ratkovac, Gorice, Dragalić i druga mjesta, naš grad…

Nažalost, ratnih vihor je uzeo svoj danak te je 26 pripadnika ove satnije poginulo, a veliki je broj i ranjenih.. Svi ti gubici, ipak, nisu smanjili neustrašivost gardista jer su svoju zadaću izvršavali krajnje odgovorno i profesionalno.

Njihova je satnija postala nositeljica ustroja 4. pješačke bojne 5. gardijske brigade, a time su novogradiški gardisti postali nadaleko poznati “novogradiški sokolovi”.

1. siječnja 1993. godine satnija je prešla u sastav 3. pješačke bojne 5. gardijske brigade, da bi 15. ožujka 1993. otišla na svoj zadnji ratni zadatak na području Zadra. Tog istog dana, 15. ožujka 1993. stupila je na snagu zapovijed o ustrojavanju 4. pješačke bojne 5. gardijske brigade “Sokolovi”. Bivši pripadnici 3. satnije 3. bojne 3. gardijske brigade “Kune” ponosni su na svoj ratni put, a valja istaknuti da su 2016. godine osnovali i svoju udrugu i od tada intenzivno djeluju.

Ovo vrijedno gradsko priznanje, vjerujemo, stiglo je u prave ruke, čestitamo!

Related Post