Novi projekt Športske udruge gluhih – „ONE WORLD, ONE LOVE, ONE COMMUNITY“

706 0

NOVA GRADIŠKA, 10. listopada 2018. -Športska udruga gluhih Nova Gradiška, u suradnji s partnerima, pokrenula je projekt „ONE WORLD, ONE LOVE, ONE COMMUNITY“ s ciljem uključivanja osoba s invaliditetom (OSI) u sportske aktivnosti i njihove dublje integracije u društvo. Projekt je financiran u okviru programa OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Financirat će se iz Europskog socijalnog fonda u 100% intenzitetu u iznosu od 1.497.955,00 kn, a trajat će 36 mjeseci. Partneri u provedbi projekta su: Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Udruga (na)gluhih osoba Videatur, Udruga slijepih Nova Gradiška, Kuglački klub „Obrtnik-bam“ Nova Gradiška, Industrijsko-obrtnička škola, Stolnoteniski klub „Strmac“ Nova Gradiška te Osnovna škola Ljudevita Gaja.

Jedan od problema s kojim se suvremeno društvo susreće jest marginalizacija osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju. Isključenost iz sportskih aktivnosti, ali i kulturnog i društvenog života, nerijetko dovodi do manjka samopouzdanja i osjećaja nemoći kod OSI, kao i kod uže obitelji s kojom žive. Aktivnosti projekta usmjerene su na povećanje uključenosti OSI u život lokalne zajednice, a obuhvaćaju 30 OSI i 20 djece s teškoćama u razvoju s područja Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. Razvit će se modularni pristup provođenju aktivnosti koje će uključivati sportsku rekreaciju, stjecanje transverzalnih i društvenih vještina kroz sport, sportske kampove te sudjelovanje u redovitim programima sportskih i rekreativnih aktivnosti. Aktivnosti projekta uključuju organizaciju škole plivanja, planinarskih aktivnosti, aktivnosti jedrenja, aerobika, biciklizma te kuglačkih aktivnosti.

Cilj projekta „ONE WORLD, ONE LOVE, ONE COMMUNITY“ je jačanje uključenosti u sportske aktivnosti za 20 djece s teškoćama u razvoju i 30 OSI. Na taj način smanjuje se opća socijalna, kulturna i sportska isključenost navedene marginalizirane skupine ljudi.

Športska udruga gluhih Nova Gradiška iznimno je ponosna što će provođenjem ovog projekta doprinijeti poboljšanju kvalitete života OSI i djece s teškoćama u razvoju na području zapadne Slavonije. Nadamo se da će provedba aktivnosti projekta probuditi svijest o

diskriminaciji koja postoji u društvu i o važnosti uključivanja OSI u sportske aktivnosti i društveni život.

Related Post