NOVOGRADIŠKI GODIŠNJAK PREDSTAVLJA

1189 0

Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i to:

 

– opće/obiteljske medicine,

– dentalne zdravstvene zaštite,

– sanitetskog prijevoza,

– medicine rada,

– zdravstvene zaštite žena,

– zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece (za sada u sklopu timova opće / obiteljske medicine),

– patronažne zdravstvene zaštite.

Osim primarne, Dom zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška obavlja i specijalističku-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu. Ugovoren je rad ortodonta tijekom 2015. godine do povratka specijalizantice iz ortodoncije, a sve za brže i kvalitetnije usluge u zdravstvenoj zaštiti i dobrobit cjelokupnog stanovništva zapadnog dijela Brodsko-posavske županije.

Trenutni broj djelatnika Doma zdravlja  Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška je 95.

Dom zdravlja pozitivno posluje, a Županijska skupština  je na sjednici održanoj 28. svibnja 2015. godine prihvatila Izvješće o financijskom poslovanju za 2014. godinu.

Kao i prethodnih godina i u 2015. godini ulagani su veliki napori na zaštiti i unapređenju zdravlja te unapređenju ukupne  djelatnosti zdravstvene zaštite. Rješavani su imovinsko-pravni odnosi.

Doma zdravlja  Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška

Ustanova ima  ordinacije osim u Novoj Gradiški i u općinama Nova Kapela, Staro Petrovo Selo, Rešetari, Okučani, Stara Gradiška i Davor, a za početak rada  pripremaju su ordinacije u općinama Vrbje i Cernik.

Na području grada postojala je ordinacija opće/obiteljske medicine u koncesiji do 2014. godine, koja se po prekidu ugovora s HZZO-om trebala zatvoriti, a pacijenti rasporediti po  ostalim ordinacijama  opće/obiteljske medicine zbog postojeće mreže  primarne zdravstvene zaštite  po kojoj na području grada postoji višak ugovorenih timova opće/obiteljske medicine, ali je ipak vraćena  u sastav Doma zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška te na taj način održan kontinuitet i dostupnost zdravstvene skrbi. Također u gradu, u tzv. Školskom dispanzeru preuređen je prostor za potrebe pedijatrijske ordinacije.

U dvorištu Doma zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška izgrađena je  rampa te omogućen lakši prilaz za invalide ispred ordinacije medicine rada, ortodoncije i ordinacija dentalne medicine.

Formiran je novi tim medicine rada jer je uspješno  završena specijalistička edukacija liječnika te su stvoreni preduvjeti za rad još jednog tima medicine rada pri Domu zdravlja. Također se proširuje djelokrug rada na djelatnost športske medicine.

Izvršena je rekonstrukcija ginekološke ordinacije za koju je prošle godine nabavljena nova medicinska oprema uključujući i novi ultrazvučni aparat te obavljena edukacija liječnika.

U jednom od postojeća dva ginekološka tima osigurana je cjelovita primarna skrb jer se vratila liječnica sa specijalizacije iz primarne ginekologije, dok drugi tim još uvijek pokrivaju liječnici iz novogradiške bolnice. Na specijalizaciju iz ginekologije poslana je mlada liječnica koja redovno pohađa predviđeni program i vezana je ugovorom za Dom zdravlja.

Osigurani su uvjeti za  nastavnu djelatnost  predavanja prve pomoći za vozače i ostale građane u vidu educiranog liječničkog kadra, opreme i prostora. Djelatnost se namjerava proširiti i na druge aspekte popularizacije zdravlja, prevencije i liječenje bolesti namijenjenih širim populacijama.

Tijekom 2014. godine su dvije  mlade liječnice poslane na specijalizaciju iz obiteljske medicine i na taj se način ugovorno vezale za Dom zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška te će svoje specijalističke vještine  i znanja upotrijebiti na najsvrsishodniji način radeći za Dom zdravlja po završetku  specijalizacije kad će se ukazati potreba zamjene liječnika koji su pred mirovinom ili u novootvorenim ordinacijama.

Kako bi omogućili  što bolju dostupnost zdravstvene zaštite, osigurali smo preduvjete za niz akcija na razini  primarne zdravstvene zaštite  u suradnji s  bolnicom u Novoj Gradiški, među kojima je i vađenje krvi u ordinacijama opće/obiteljske medicine što je pacijentima veliko olakšanje jer ne moraju čekati u laboratorijima bolnice te tako biti izloženi prijenosu raznih infektivnih bolesti.

Za službu sanitetskog prijevoza nabavlja se novo vozilo za prijevoz pacijenata.

 

Na području Općine Rešetari je prije 7 godina  osnovan tim obiteljske medicine koji je popunjen do maksimalnog kapaciteta  tako da se stvorila  mogućnost otvaranja  novog tima. Obzirom da je u vlasništvu Doma zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška bio dostupan prostor za ordinaciju, a potreba za liječnikom primarne zdravstvene zaštite postojala,  krajem 2014. godine  osnovan je potpuno novi tim opće/obiteljske medicine koji je počeo s radom i prikuplja pacijente do postizanja optimalnog broja. Prostor je u međuvremenu u cijelosti opremljen medicinskom opremom  koja udovoljava standardima.

Rešetari

U Vrbju je  uređen prostor i nabavljena oprema za novi tim opće/obiteljske medicine koji prikuplja pacijente da bi  mogao početi s radom.

 

U Okučanima je obavljena  rekonstrukcija krovišta, ordinacija dentalne medicine preseljena je u prizemlje, te je za nju nabavljen novi namještaj. Obavljeni su i soboslikarski radovi i djelomična rekonstrukcija ljekarne.

Vrbje

Davor

Okučani

U Davoru su ugovorom na  neodređeno vrijeme zaposlena su dva  mlada, visoko perspektivna liječnika u ordinacijama opće/obiteljske medicine koji svojim radom i stručnim usavršavanjem osiguravaju prosperitet zdravstvene skrbi u toj općini u kojoj je uvijek bio problem osigurati trajno prisutnog liječnika. Zdravstvena skrb godinama je funkcionirala uglavnom po načelu zamjene liječnika koji su nakon svog redovnog rada u drugim ordinacijama prekovremeno radili u Davoru. Ove je godine u toj općini trajno riješen  problem kontinuirane zdravstvene skrbi i pacijentima osigurana  zdravstvena zaštita u punom opsegu  te cjelodnevnom radnom vremenu.

Zaposlen je i doktor dentalne medicine ugovorom na neodređeno vrijeme u  Davoru.

Projekt Davor realizira se uz pomoć  Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost.

 

U tijeku je osiguravanje  zakonskih i prostornih preduvjeta  za otvaranje potpuno nove ordinacije opće/obiteljske medicine na području  Općine Cernik, što je blizu konačne realizacije.

Cernik

U Novoj Kapeli je odlaskom koncesionara u mirovinu, od 1. siječnja 2015. godine u sastavu Doma zdravlja još jedna ordinacija dentalne medicine.

 

Napravljen je i prijedlog za iskoristivost sredstava iz EU fondova. Potražuju se  skuplji uređaji, koji će se koristiti  na razini primarne zdravstvene zaštite, kao što je ultrazvučni aparat kako bi se omogućila preventivna dijagnostika i na primarnoj zdravstvenoj skrbi. To bi skratilo liste čekanja u bolnici i omogućilo pacijentima bolju dostupnost. Također, postoji i velik interes liječnika za obavljanjem te djelatnosti.

Informatizacija u zdravstvu je u cijelosti inkorporirana u naš svakodnevni rad. Poštuju se ugovaranja sa HZZO-om i svakodnevno unapređuje suradnja.

Provodi se trajna medicinska edukacija i stručno usavršavanje liječnika kao i medicinskih sestara u svrhu sveobuhvatnosti zdravstvene skrbi.

Organizira se palijativna skrb te stječu preduvjeti za zbrinjavanje palijativnih bolesnika. Nabavljen je novi informatički program namijenjen računovodstvu.

Promijenjen je operater mobilnih i fiksnih telefonija i postignuta  znatna ušteda.

Related Post

IMAMO GRADSKU BOLNICU !?

Autor - 11/10/2016 0
SLAVONSKI BROD /NOVA GRADIŠKA, 11. listopada 2016. – Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine prihvaćen je prijedlog Odluke o izmjenama i…

BOLNICA NOVA GRADIŠKA

Autor - 14/02/2014 0
Dr. Igor Mokricki i dr. Ljepša Rakas-Vujčić izvijestili su o stanju u novogradiškoj bolnici i mjerama koje se poduzimaju nakon…