Obilježen Dan prava osoba sa duševnim smetnjama

1740 0

NOVA GRADIŠKA – Od 2012. godine 6. lipnja  u Hrvatskoj se obilježava Dan prava osoba sa duševnim smetnjama. Opća bolnica Nova Gradiška i Psihijatrijski odjel ove su godine svoj doprinos tome danu dale prikazivanjem talijanskog igranog TV filma “Bilo jednom u gradu luđaka”, talijanskog redatelja Marca Turca.

Film je snimljen po životnoj priči poznatog talijanskog psihijatra Franca Basaglia i prikazuje transformaciju klasične (bolničke) psihijatrije i inauguriranje psihijatrije u zajednici tj. vanistitucionalni tretman osoba s duševnim smetnjama.

Kratko je s razlozima izbora ovoga filma upoznao dr. Krunoslav Ravlić neuropsihijatar i voditelj Psihijatrijskog odjela  Opće bolnice Nova Gradiška.

-Datum 6.lipnja izabran je zato što je tadašnja hrvatska vlada (Kraljevska zemaljska vlada) 06. lipnja 1880.godine potvrdila Statut Kraljevskog Zemaljskog zavoda za umobolne u Stenjevcu (kako se tada zvala Klinika za psihijatriju Vrapče). Taj statut bi i sa stručnog i sa humanističkog aspekta i danas mogao biti aktualan. U statutu se navode pojedina rješenja koja na suvremen i svevremen način reguliraju prava duševno oboljelih osoba. Osobe sa duševnim smetnjama u svim vremenima i svim društvima imaju specifičan položaj. Zbog naravi poremećaja one nisu u mogućnosti na adekvatan način brinuti o svojim pravima i štititi svoje interese. Duševni bolesnici predstavljaju jednu od najobespravljenijih kategorija bolesnika i ujedno jednu od najobespravljenijih skupina uopće. Zbog relativno česte nemogućnosti ovih osoba da skrbe o svojim pravima niz je vladinih i nevladinih organizacija u svijetu donijelo više deklaracija, rezolucija i preporuka kako postupati sa ovom kategorijom bolesnika. Najpoznatije su Havajska i Madridska deklaracija- pojasnio je doktor Ravlić.

Također je istaknuo kako je ovo mali doprinos Odjela prema osvješćivanju zajednice kako osobe sa duševnim smetnjama imaju ljudsko dostojanstvo i prava koje im nitko ne smije oduzeti. Također je, prema njegovim riječima i ovo jedan od načina da se razbiju stigma i predrasude o duševnim bolesnicima te pojasni napredak i humaniji pristup u liječenju duševnih bolesti danas.

Psihijatrijski odjel Opće bolnice NG čini tim ljudi- stručnjaka , među kojima je i klinički psiholog, a u novogradiškoj Općoj bolnici to je magistra Ljiljana Lukačević. – Važno je da mi kao tim pristupamo, svatko sa stajališta svoje struke, osobama sa duševnim smetnjama, ali najvažnije je da u tom pristupu bude topline i ljudskosti, jer niti ova, kao ni jedna druga bolest nije izbor osobe i nikako ju kroz bolest ne smijemo gledati. Isto tako trudimo se na Odjelu stvoriti pozitivno i vedro ozračje, što je isto tako važno kako za pacijente tako i za njihove najbliže koji ih posjećuju. Obilježavanje i ovogodišnjeg Dana prava osoba sa duševnim smetnjama naš je skroman doprinos tomu da kažemo i pokažemo kako se osobe s takvim bolestima ne trebaju stidjeti, a tu smo da bismo osnažili i njihove obitelji, koje se isto tako, na određen način, bore sa stigmatiziranjem u zajednici. Nadam se da smo i danas, “korak više” uspjeli u javnost poslati upravo takvu poruku- rekla nam je u razgovoru magistra Lukačević.

Related Post