Održana godišnja skupština Atletskog kluba

935 0

25. veljače 2012. – Večeras je održana redovna godišnja

skupština Atletskog kluba Nova Gradiška, koju je vodio predsjednik kluba Ivan Višić. Pozdravio je nazočne goste Milana Matešu, zamjenika gradonačelnika, Borislava Vidošića, predsjednika Saveza sportova i u ime sredstava informiranja Ivu Petranovića.

 

Nakon izbora radnih tijela i usvajanja zapisnika s prošle izborne skupštine uslijedila je pozdravna riječ gostiju. Prvi je govorio Milan Mateša koji je iznio u svom kratkom izlaganju zapažene uspjehe kluba, osobito u radu s mladima, pružanje pomoći Grada u granicama svojih mogućnosti, te namjeri da to i dalje čini. Zaželio im je mnogo uspjeha.

 

Predsjednik Saveza Vidošić pozdravio je skupštinu u ime Saveza, te rekao da se izdvajaju sredstva prema kriterijima i realizaciji programa, a kritizirao nedovoljno ulaganje županijskih struktura. Također je zaželio klubu puno natjecateljske sreće. Ivo Petranović zahvalio se na pozivu i istakao, među ostalim, organizaciju Limačijade i uspjehe mladih atletičara, što je produkt uspješnog rada struke u klubu. Izvješće o radu kluba podnio je predsjednik Ivan Višić. Naglasio je da su smanjena sredstva klubu, pa je aktivnost adekvatno tome i provođena. Zahvaljujući štedljivom raspolaganju sredstava uspjelo se namiriti manjak dotacije, ali tako neće moći dalje ići jer rezerve više nema. Postavio je pitanje zašto se Atletkom klubu smanjila dotacija. Zbog toga se lani, to je posebno istakao, morao reducirati natjecateljski program jer nije bilo više sredstava. Ove godine treba klub proslaviti jubilej postojanja, ali to dolazi u pitanje jer sredstava nedostaje i za redovna natjecanja.

 

Tajnica kluba Sandra Ivanović također je istakla da su u klubu zatečeni smanjenjem dotacije kako od našeg Saveza sportova tako i od županijskog i da takav postupak dovodi u pitanje regularnost natjecanja. Klub je stručno najbolje ekipiran, jer postoje 3 profesora tzk koji rade sa natjecateljima i jedna stručna trenerica i sav taj trud u koliko ne bude dovoljno sredstava za natjecanje je uzaludan. Govorila je o natjecanju HALS, gdje su naši natjecatelji nastupili u 4 kola i u Kupu Hrvatske, gdje je primjerice Paula Novokmet postigla sjajne rezultate, među ostalim i 1. mjestou konkurenciji čak 15 klubova Hrvatske što je veliki rezultat. Govorila je o sjajnoj organizaciji HALS, limačijade u organizaciji kluba i o još nekim vrijednim rezultatima. Pohvalila je roditelje koji su pomogli kao i neki sponzori. Financijsko izvješće, jer blagajnica nije bila nazočna, iznio je predsjednik Višić gdje je vidljivo da su prihodi za period siječanj – prosinac 20211. bili 32.755,69 kuna od čega od Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije u iznosu od 10.000 kuna i 20.000 od Saveza sportova Nova Gradiška. Još je prihodovano 2.500 kuna od donacija i 255,69 od kamata.

 

Rashodi su bili 48. 075,34 kn od čaga je otpalo na troškove natjecanja 32.985,33 kn, trškovi školovanja trenera 4.900,registracije, članarine savezima i kotizacije 5,959,20 kn, dnevnice za službena putovanja 1.828,80, troškovi dvorane 1.400 kuna, provizije banci za platni promet 760,51 kn, te uredski matrijal i poštarina 241,50 kuna. Prihodi se godinama smanjuju kako iz našeg saveza i Županijskog, koji, primjerice, već dvije godine doznačuje samo polovinu predviđenih sredstava. Josip Pavić, predsjednik Nadzornog odbora je podnio izvješće gdje je detaljno iznio po stavkama poslovanje kluba, koje je ukratko rečeno bilo u duhu pozitivnih zakonskih propisa i na temelju klupskih regula, naglasivši da je klub prihodovao 28 posto manje potrebitih sredstava.

 

Nakon toga razvila je opsežna i povremeno temperamentna diskusija, posebno nakon rasprave predsjednika Saveza Vidošića koji je osporio aktivnosti koje su bile zacrtane u godišnjem planu rada, pa je i došlo do smanjenja dotacije klubu. Replicirao mu je predsjednik Višić rekavši da je smanjen natjecateljski dio plana jer nisu imali dovoljno sredstava za natjecanje, ali i radi nemogućnosti obavljanja liječničkih pregleda. Na tu temu se diskusijom nadovezala Marijana Vidošić koja je obrazlagala teškoće i mogućnosti liječničkih pregleda natjecatelja. Nakon desetminutne rasprave o toj temi došlo se do zaključka da se liječnički pregledi moraju ozbiljno shvatiti, da se mora nastojati ustrojiti sportska ambulanta, naći odgovarajući liječnik za taj posao, iako ima niz problema, pa seu molili preko zamjenika gradonačelnika Mateše da se i Grad uz Savez sportova uključi u rješevanje te problematike.

 

Tajnica Sandra Ivanović je replicirala predsjedniku Vidošiću da nije istina da su nastupili u samo 3 kola HALS, nego u 5, jer je izvješće poslano u rujnu, a imali su poslije još 2 kola HALS i Kup. Ponovno se zalagala za sistemsko rješenja sportske ambulante kao vitalnog problema jer je o tome ovaj klub apelirao još prije 3 godine, ali rješenja nikako nema, pa smatra da se to jedino može riješiti angažiranjem Saveza sportova i Grada. Odgovorio je predsjednik Vidošić da će se pokušati taj problem riješiti jer je to problem ne samo ovoga kluba nego i svih klubova grada, ali da će to teško ići. S istim mišljenjem složio se i Milan Mateša, naglasivši da je to vrlo veliki problem, ali će ga pokušati u zajednici riješiti, ali Grad sam to nije u mogućnosti.

Na kraju je usvojen ambiciozni program rada i financijski plan za ovu godinu.

 

Na slici: trenerica Sandra Ivanović i trener prof. Matija Marjanović.

Related Post